Warsztaty dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą “Agresja i przemoc rówieśnicza – pomoc i interwencja” 30.03.2019

Warsztaty są okazją do poszerzenia wiedzy dotyczącej agresji i przemocy rówieśniczej oraz umiejętności pomocy i interwencji. Uczestnicy poznają strategie radzenia sobie ze zjawiskiem agresji i przemocy rówieśniczej oraz przećwiczą rozpoznawanie ofiary, sprawcy, świadka przemocy rówieśniczej i dobru odpowiedniej formy oddziaływań pomocowych i interwencyjnych. Zapoznani zostaną z aspektami prawnymi w zakresie przemocy rówieśniczej. Warsztaty uporządkują wiedzę dotyczącą mitów oraz stereotypów na temat agresji i przemocy.

Termin: 30.03.2019 (sobota), godz. 9:00 – 15:30

Adresaci: Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą.

Prowadzący: Justyna Bacławska – trener I stopnia PSPiA, pedagog, certyfikowany specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Koszt uczestnictwa: 100zł

Zapisy oraz pełna oferta warsztatowa:
www.klanza.bialystok.pl ->  Centrum Szkoleniowe KLANZA -> Terminarz
warsztatów

Dodaj komentarz