CMC (Children Massaging Children)= 4xD (Dzieci dzieciom Dar Dotyku)

Zapraszamy  wszystkie osoby, które interesują się masażem, dziećmi i przywiązaniem ufnym! Warsztaty będzie prowadzić Monika Joanna Mokrzyszczak – trener II stopnia PSPiA KLANZA, pedagog specjalny, trener metody CMC Childern Massaging Children – Master Level. 

Podczas warsztatu pogłębiamy świadomość swojego ciała, odbywamy sesję masażu relaksacyjnego oraz ćwiczymy techniki CMC ( masażu dziecięcego ) do piosenek zawartych na płycie CD będącej materiałem warsztatowym. Omawiamy metodę w kontekście profilaktyki przemocy. Zapisy na stronie: http://klanza.bialystok.pl/centrumszkoleniowe/warsztaty-stacjonarne/