Bezpłatne warsztaty z zakresu prowadzenia imprez rodzinnych oraz partycypacji społecznej

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki  rozpoczyna rekrutację na bezpłatne 16-godzinne warsztaty z zakresu prowadzenia imprez rodzinnych oraz partycypacji społecznej skierowane do kadry i wolontariuszy pracujących z rodziną.

W programie między innymi:

  • Zasady Pedagogiki Zabawy w teorii i praktyce
  • Różne sposoby animacji grupy
  • Tworzenie scenariuszy imprez
  • Angażowanie społeczne

Terminy warsztatów ( 4 spotkania po 4 h w  godzinach 16.00-20.00):

-28.05.2018

-30.05.2018

-04.06.2018

-11.06.2018

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zobowiązanie do zrealizowania 10 godzin praktyk pracy z rodziną w ciągu 3 miesięcy od zakończenia części teoretycznej szkolenia.

Rekrutacja trwa do 21.05.2018. Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularze zgłoszeniowe oraz zaświadczenia o pracy z rodziną należy wysyłać na adres: e-mail: rmw.klanza@gmail.com  lub dostarczyć osobiście do biura KLANZY do dnia 21.05.2018 do godz. 16.00   Osoby, które prześlą/dostarczą formularz, zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu do 23.05.2018 r. e-mailem lub za pomocą SMS.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Stowarzyszenia KLANZA: http://klanza.bialystok.pl/razemmozemywiecej/szkolenia/

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze PSPiA KLANZA przy ul. Witosa 15 B lok.1, na stronie internetowej lub pod nr tel. 85 65 10 449 oraz kom. 795 154 129.