Kontakt Oddział Białostocki

Nr konta KLANZY
90 1020 1332 0000 1302 0242 7599

 

Polskie Stowarzyszenie
Pedagogów i Animatorów
KLANZA
Oddział Białostocki
ul. Witosa 15B lok. 12
15-660 Białystok
tel./fax 85 651 04 47

NIP 542-27-93-468

email: bialystok@klanza.org.pl

Centrum Szkoleniowe KLANZA

tel./fax 85 651 04 47
tel. 795 154 129
email: bialystok.warsztaty@klanza.org.pl

8:00 – 16:00

Dział Projektów
tel. 795 154 129
email: bialystok.projekty@klanza.org.pl

Dział Animacji
tel. 607 879 553
email: marketing@klanza.bialystok.pl

Pracownia Działań Kulturalnych
tel. 607 879 553
email: caw@klanza.bialystok.pl

Klub Aktywnego Seniora
tel. 790 870 921
email: caw@klanza.bialystok.pl

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny
ul. Kleeberga 8,  Białystok

tel./fax 85 652 54 94,
infolinia: 801 000 180
e-mail: codir@op.pl

 Zarząd Oddziału Białostockiego

Małgorzata Borowska – Prezes Oddziału Białostockiego
m.borowska@klanza.bialystok.pl

Anna Tuszyńska – Wiceprezes Oddziału Białostockiego
a.tuszynska@klanza.bialystok.pl

Paulina Młynarczyk – Sekretarz Oddziału Białostockiego
p.mlynarczyk@klanza.bialystok.pl

Milena Kucharczyk – Członek Zarządu Oddziału Białostockiego
m.kucharczyk@klanza.bialystok.pl