Misja Stowarzyszenia KLANZA

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne,
poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.

Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej,
wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.

Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą działań na zamówienie!