Zajęcia edukacyjne

OFERTA NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ
DLA DZIECIĘCYCH  I MŁODZIEŻOWYCH – GRUP ZORGANIZOWANYCH

Zapraszamy do skorzystania z propozycji warsztatów przygotowanych przez naszych animatorów, które mają na celu integrację grupy, podwyższenie kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników. Dla przedszkoli przewidujemy zajęcia w wymiarze 30 – 45 min, natomiast dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej zajęcia 1,5 godzinne. Dla młodzieży licealnej przygotowaliśmy zajęcia
na 3 godziny zegarowe. Warsztaty mogą przyjąć formę zajęć cyklicznych w zależności od potrzeb grupy.

Poniżej znajdują się nasze propozycje:

Tytuł „Akcja Integracja”
Kategoria Warsztaty integracyjne
Grupa wiekowa Klasy szkół podstawowych (I,III, IV),  Liceum (I)
Ilość  spotkań 1
Wymiar godzinowy spotkania 2 – 4 godziny dydaktyczne
Liczba uczestników 25
Opis Ćwiczenia na zapoznanie i budowanie relacji, ustalenie zasad współpracy, poszukiwanie wspólnych cech poprzez aktywną zabawę dostosowaną do grupy wiekowej. Program zajęć umożliwia nauczycielom czynne uczestnictwo w budowaniu zespołu klasowego.

 

Tytuł „Poznaj moc, która jest w Tobie” – budowanie poczucia  własnej wartości
Kategoria Warsztaty profilaktyczne
Grupa wiekowa Klasy szkół podstawowych (III – VIII),  Licea (I – IV)
Ilość  spotkań 1 – 5
Wymiar godzinowy spotkania 2 – 4 godziny dydaktyczne
Liczba uczestników do 25
Opis Zajęcia, których celem jest wzmocnienie wiary w siebie i poczucia własnej wartości. Nauka poszanowania potrzeb drugiego człowieka z jednoczesnym poszanowaniem własnych praw.

 

Tytuł „Jestem wolny” – podnoszenie świadomości dotyczącej mechanizmów powstawania uzależnień
Kategoria Warsztaty profilaktyczne
Grupa wiekowa Klasy szkół podstawowych (III – VIII), Licea (I – IV)
Ilość  spotkań 1 – 5
Wymiar godzinowy spotkania 2 – 4 godziny dydaktyczne
Liczba uczestników do 25
Opis Warsztaty mające na celu zdobywanie umiejętności radzenia sobie z presją otoczenia, naukę zachowań asertywnych. Podczas spotkań w klasach starszych  podejmowana jest problematyka zagrożeń wynikających z palenia  papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.

 

Tytuł „W poszukiwaniu wewnętrznej siły”
Kategoria Warsztaty profilaktyczne
Grupa wiekowa Klasy szkół podstawowych (III – VIII), Licea (I – IV)
Ilość  spotkań 1 – 5
Wymiar godzinowy spotkania 2 – 4 godziny dydaktyczne
Liczba uczestników do 25
Opis Warsztaty opierają się na rozpoznawaniu potencjału uczestników, poszukiwaniu mocnych stron.

 

Temat „Zabawa z plastyką”
Kategoria Warsztaty twórcze
Grupa wiekowa Klasy szkół podstawowych  (I – VI)
Ilość  spotkań 1 – 4
Wymiar godzinowy spotkania 2 – 4 godziny dydaktyczne
Liczba uczestników do 25
Opis Warsztaty twórcze ukierunkowane na działania plastyczne ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w grupie. Tematyka dostosowana do pory roku.

 

Temat „Przygoda z książką”
Kategoria Warsztaty twórcze z wykorzystaniem literatury
Grupa wiekowa Przedszkole, Klasy szkół podstawowych (I – III)
Ilość  spotkań 1 – 5
Wymiar godzinowy spotkania 2 – 4 godziny dydaktyczne
Liczba uczestników do 25
Opis Zapraszamy na spotkanie z książką, która pobudza wyobraźnię, rozwija i zachęca do twórczego działania. Oprócz zapoznania z tekstem, dzieci biorą udział w działaniach twórczych z wykorzystaniem plastyki, muzyki, dramy.

 

Temat Warsztaty twórczego pisania
Zakres tematyczny Warsztaty literackie
Grupa wiekowa Klasy szkół podstawowych (IV – VIII), Licea (I – IV)
Ilość  spotkań 1 – 5
Wymiar godzinowy spotkania 2 – 4 godziny dydaktyczne
Liczba uczestników do 25
Opis

Warsztaty opierają się na twórczej pracy z tekstem literackim. Podczas spotkania uczestnicy w inspirujących ćwiczeniach  tworzą własne teksty.

Do wyboru proza, jak i poezja.

 

Temat Mały dziennikarz
Zakres tematyczny Warsztaty edukacyjne
Grupa wiekowa Klasy szkół podstawowych (IV – VI)
Ilość  spotkań 1 – 5
Wymiar godzinowy spotkania 2 – 4 godziny dydaktyczne
Liczba uczestników do 25
Opis Warsztaty służą rozwijaniu umiejętności związanych z odbiorem i tworzeniem informacji. Uczestnicy poznają pracę redaktora i będą mieli okazję stworzyć materiał dziennikarski.

 

Temat Warsztaty efektywnego uczenia się
Zakres tematyczny Warsztaty edukacyjne
Grupa wiekowa Klasy szkół podstawowych (IV – VI)
Ilość  spotkań 5  – 10
Wymiar godzinowy spotkania 2 – 4 godziny dydaktyczne
Liczba uczestników do 25
Opis Warsztaty służą rozpoznaniu zdolności do uczenia się, zdobywaniu umiejętności efektywnego uczenia się oraz rozwijaniu świadomości związanej z własnymi predyspozycjami

 

Temat Zajęcia integracyjno-rozwojowe – zabawa z fabułą
Zakres tematyczny – Na pirackim statku
– Indiańska wioska
– Zabawa w cyrk
– Poprzez świat
– W świecie dżungli
– Na dworze królewskim
Grupa wiekowa Przedszkole, Klasy szkół podstawowych (I – VI)
Ilość  spotkań 1
Wymiar godzinowy spotkania 2 – 4 godziny dydaktyczne
Liczba uczestników 2
Zagadnienia Zabawa z fabułą to zabawa tematyczna skonstruowana wokół wybranego tematu. Znajdują się w niej zarówno działania twórcze jak i improwizacja ruchowa, muzyka itp.

 

Tytuł „W ogrodzie emocji”
Kategoria Warsztaty rozwoju osobistego
Grupa wiekowa Klasy szkół podstawowych (III – VIII), Licea (I – IV)
Ilość  spotkań 1 – 5
Wymiar godzinowy spotkania 2 – 4 godziny dydaktyczne
Liczba uczestników do 25
Opis Podczas spotkania uczestnicy zdobędą wiedzę na temat emocji, będą doskonalić umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć , a także radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Dział Animacji
PSPiA KLANZA Oddział Białostocki
ul. Witosa 15B lok. 12    15-660 Białystok
tel. 570 137 200
email: marketing@klanza.bialystok.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *