Bezpłatne warsztaty z zakresu prowadzenia imprez rodzinnych oraz partycypacji społecznej

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki informuje o rozpoczęciu rekrutacji na warsztaty z zakresu prowadzenia imprez rodzinnych oraz partycypacji społecznej. Warsztaty organizowane są w ramach projektu pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Warsztaty skierowane są do kadry i wolontariuszy jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także studentów, którzy praktykują w tego typu jednostkach.
Szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne na: http://klanza.bialystok.pl/razemmozemywiecej/szkolenia/.

 

Dodaj komentarz