Aktywne Wakacje z KLANZĄ „Książeczkowa Karuzela”

Zapraszamy serdecznie dzieci wraz z opiekunami do udziału w Aktywnych Wakacjach z KLANZĄ. W lipcu zmieniamy trochę nasze działania i zamiast w plener, zapraszamy do siedziby Pracowni Działań Kulturalnych na spotkania z „Książeczkową Karuzelą”. Cóż będziemy robić? Zapoznamy się z ciekawymi historiami, które zaprowadzą nas do bogatej krainy wyobraźni. Codziennie nowa książka, a wraz z nią nowa przygoda. Oprócz pasjonującej lektury, w programie znajdą się działania twórcze inspirowane wysłuchanymi opowieściami.

I TYDZIEŃ dzieci w wieku 5-7 lat wraz z rodzicami
II TYDZIEŃ dzieci w wieku 8-10 lat

Wstęp bezpłatny.

Czas trwania do 45-60 minut.
Godzina rozpoczęcia 17.30.

Zgłoszenie na Aktywne Wakacje z KLANZĄ "Książeczkowa Karuzela"

Uczestnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia o świadomości ryzyka oraz stanie zdrowia (z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2) oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujących w PDK. Formularz zgłoszenia dotyczy uczestnictwa dziecka wraz z rodzicem/ prawnym opiekunem. Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
    W zajęciach bierze udział dziecko wraz z rodzicem.
    W zajęciach bierze udział dziecko.