Zajęcia logiczno-matematyczne

Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 10 lat na zajęcia logiczno – matematyczne.

Cele:

 • poznanie podstawowych zdolności i umiejętności logicznego, twórczego i kreatywnego myślenia
 • poznanie nowych technik zapamiętywania
 • pobudzenie aktywnego stosunku do uzyskiwanych informacji
 • nauka umiejętności pracy i rozwiązywania problemów  w grupie
 • rozwijanie:
  percepcji wzrokowej i umiejętności koncentracji uwagi,
 • słuchania ze zrozumieniem poleceń i wskazówek,
 • umiejętności analizowania problemów,
 • dedukcji i wyciągania wniosków,
 • dostrzegania podobieństw, analogii i hierarchii,
 • zdolności przewidywania,
 • przejawiania własnej inicjatywy
 • fantazji i wyobraźni.

Metody pracy:

 1. zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego i materiałów logicznych
 2. rozwiązywanie zagadek, rebusów, szyfrów
 3. tworzenie prac przestrzennych
 4. gry logiczne i matematyczne
 5. twórcze rozwiązywanie problemów
 6. obserwacja i analiza

Koszt zajęć: 50zł /miesiąc

Rozkład zajęć:

czwartki w godz. 16:15 – 17:00 – 5-6 latki

czwartki w godz. 17:15 – 18:15 – 7-8 latki

czwartki w godz. 18:30 – 19:30 – 9-10 latki

Zgłoszenie uczestnictwa na zajęcia logiczno - matematyczne 2018/19