Zajęcia logiczno-matematyczne

Grupa wiekowa: 5-8 lat

Cele:

 1. poznanie podstawowych zdolności i umiejętności logicznego, twórczego i kreatywnego myślenia
 2. poznanie nowych technik zapamiętywania
 3. pobudzenie aktywnego stosunku do uzyskiwanych informacji
 4. nauka umiejętności pracy i rozwiązywania problemów  w grupie
 5. rozwijanie:
 • percepcji wzrokowej i umiejętności koncentracji uwagi,
 • słuchania ze zrozumieniem poleceń i wskazówek,
 • umiejętności analizowania problemów,
 • dedukcji i wyciągania wniosków,
 • dostrzegania podobieństw, analogii i hierarchii,
 • zdolności przewidywania,
 • przejawiania własnej inicjatywy
 • fantazji i wyobraźni.

Metody pracy:

 1. zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego i materiałów logicznych
 2. rozwiązywanie zagadek, rebusów, szyfrów
 3. tworzenie prac przestrzennych
 4. gry logiczne i matematyczne
 5. twórcze rozwiązywanie problemów
 6. obserwacja i analiza

Koszt zajęć: 10 zł/ spotkanie

Rozkład zajęć:

wtorki 16:15 – 17:15 – 5-6 latki

wtorki 17:30 – 18:30 – 7 latki

wtorki 18:45 – 19:45 – 8-9 latki

Zgłoszenie uczestnictwa na zajęcia logiczno - matematyczne