Witamy

Ofertę naszą kierujemy do szerokiego grona odbiorców: nauczycieli, pedagogów, wychowawców, terapeutów, animatorów, studentów, wychowawców kolonijnych, rodziców, wszystkich, którym zależy na uatrakcyjnieniu prowadzonych przez siebie zajęć grupowych. Uczestnikom proponujemy warsztatowe formy doskonalenia zawodowego i osobistego. Kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności, niezbędne w pracy pedagogicznej i dydaktycznej.

Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku, wspólnie z zespołem certyfikowanych trenerów oddanych idei pedagogiki zabawy – znaku firmowego KLANZY oraz innych specjalistów gościnnie zaproszonych, oferuje wachlarz warsztatów metodycznych o różnej tematyce. Mamy nadzieję, że proponowana oferta będzie pomocna w wyborze form i sposobów rozwoju zawodowego. Stosujemy własną, oryginalną metodę pracy – METODĘ KLANZY, powtarzalny sposób organizowania spotkań ludzi z uwzględnieniem ustalonych zasad. Jej atutem jest szczególna dbałość o atmosferę życzliwej współpracy w grupie: – inspirujemy do rozwoju osobistego i zawodowego uczestników; – nasze podstawowe założenie to holistyczna koncepcja człowieka – przekonanie o możliwościach rozwojowych każdej osoby; – proponowane przez nas spotkania szkoleniowe dają szansę uczestnikom uświadomienia sobie tego, co można zmienić, czego warto się nauczyć. Efektem stosowania METODY KLANZY jest wzmocnienie potencjału człowieka, podniesienie motywacji do doskonalenia i zdobywania umiejętności oraz wzbudzenie chęci do pozytywnych zmian w środowisku zawodowym.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem warsztatów stacjonarnych oraz ofertą warsztatów na zamówienie.

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Konfucjusz (Kong Fuzi)

Placówka zarejestrowana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (nr ewidencyjny 2.20/00052/2006) mająca w celach statutowych doskonalenie zawodowe nauczycieli.