Witamy

18 lipca 2000 r. Zarząd Główny w Lublinie powołał do życia niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym – Centrum Szkoleniowe KLANZA.

Celem Centrum jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz pracowników administracji samorządowej zarządzających oświatą wykorystując wypracowaną przez 20 lat doświadczeń
METODĘ KLANZY.