„Dodać życia do lat”

Studium przygotowujące animatorów do pracy
z ludźmi starszymi
i w grupach wielopokoleniowych

Cykl warsztatów w powiązaniu z książką Z. Zaorskiej  Dodać życia do lat” wyd. Klanza Lublin 2012.
Realizacja: luty – październik 2019 lub po uzbieraniu się grupy

Program warsztatów „Dodać życia do lat”
Formularz zgłoszenia -> Kliknij

Cena: 1400 zł/os
Możliwość płatności w ratach. Zaliczkę w kwocie 150 zł należy wpłacić 3 dni od zgłoszenia.

Prowadzący: Małgorzata Borowska- trener, superwizor PSPiA KLANZA, Prezes Zarządu Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA, koordynatorka ogólnopolskiej sieci szkół „SuperBabci i Super Dziadka”
oraz trenerzy i animatorzy PSPiA KLANZY – specjaliści w dziedzinie pracy z osobami starszymi

Przewidywani adresaci cyklu :

 • opiekunowie klubów seniora
 • terapeuci zatrudnieni w domach pomocy społecznej
 • organizatorzy wczasów i wycieczek turystycznych
 • organizatorzy i słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku
 • nauczyciele – opiekunowie szkolnych kół PCK, wychowawcy organizujący pracę na rzecz środowiska
 • wolontariusze podejmujący działania wśród osób starszych
 • wykładowcy i studenci pedagogiki pracy socjalnej oraz policealnych szkół pracowników służb społecznych
 • organizatorzy życia społecznego przy parafiach
 • osoby poszukujące nowych umiejętności pracy z ludźmi

Główne założenia:

Cykl zakłada 90 godz. warsztatów złożonych z 6 spotkań po 15 godzin, Warsztaty prowadzone metodami aktywizującymi  w tym: zabawy służące bliższemu poznaniu, tańce integracyjne na siedząco, zabawy dla dużych grup, zabawy muzyczne, ruchowe, działania plastyczne i teatralne, relaksacyjne, integracyjne – dostosowanych do pracy z osobami starszymi. Prezentowana będzie też metoda metaplanu za pomocą której, uczestnicy szkolenia będą mogli sami opracować projekty skierowane do osób starszych. Na zakończenie projektu uczestnicy warsztatów przedstawią plan rozwoju aktywności osób starszych i integracji wielopokoleniowej w swoim środowisku.

Warunkiem ukończenia Studium jest: obecność na warsztatach oraz opracowanie pisemne własnych doświadczeń ze stosowania prezentowanych metod w wybranym środowisku. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Studium oraz książkę „Dodać życia do lat” z płytą CD zawierającą muzykę do tańców integracyjnych

W programie Studium będą realizowane następujące warsztaty:

 1. Nowa jakość długiego życia – jak powinniśmy się starzeć? -15h

Jaka jest obecna sytuacja demograficzna i perspektywy jej zmian? Jakie stereotypy określają nasz stosunek do starzenia się i ludzi starszych? Jakie trudności trzeba pokonać wraz z wiekiem, Na czym polega kulturowa wartość długiego życia?  Czy mamy szansę na poczucie trwałego szczęścia? Jak zmienia się styl życia w starości? Jak kształtować pozytywne postawy do starości w sobie i w otoczeniu? O jakich zmianach zachodzących wraz z wiekiem trzeba wiedzieć, żeby zrozumieć starszego człowieka? Na czym polega rola osób starszych w rodzinie? Jakie rodzaje zajęć można prowadzić z osobami starszymi?

 1. Uczymy się bawimy i działamy wspólnie – o metodach integracji wielopokoleniowej -15h

Co zyskują dzieci i młodzież kiedy mają kontakt z osobami starszymi? Jak zorganizować wspólne spotkania w rodzinie i w różnych placówkach? Jak wykorzystać wspomnienia z dzieciństwa w pracy z grupą wielopokoleniową? Jak wykorzystać muzykę do tańców w grupie i na siedząco? Jakie zabawy towarzyskie nadają się do pracy z  seniorami? Jaka muzyka ułatwi  relaks? Na czym może polegać wolontariat w placówkach dla osób starszych i dla osób samotnych? Opracowanie planu wybranych  krótkich zajęć integracyjnych.

 1. Spotkania dla małych i dużych grup z udziałem osób starszych -15h

Jak powstaje scenariusz z udziałem osób starszych? Jak poprowadzić imprezę w domu pomocy społecznej? Od czego zależy udział ludzi starszych w imprezie? Na czym polegają zabawy z fabułą i na hasło ? Jak włączyć osoby starsze do imprez dla dzieci? Przykłady wybranych scenariuszy zabawy np. Andrzejkowej, Mikołajkowej, Noworocznej, Imienin, Jubileuszu

Przygotowanie i realizacja imprezy wspólnie z całą grupą.

 1. Metody ułatwiające ekspresję twórczą-15h

Jak udekorować w danej porze roku salę, pokój, stół?  Jak przygotować oryginalną kartkę z życzeniami ? Z czego można zrobić prezent?  Jak wykorzystać muzykę do tańca z fabułą ?

Jak uczyć innych? tańców w grupie? Jak wykorzystać nagrania wydawnictwa Klanza?

Opracowanie i realizacja zajęć z wykorzystaniem poznanych metod w swoim środowisku. Przygotowanie prezentacji wybranego działania

 1. Jak opracować projekt działań we własnym środowisku? -15h

Przykłady dobrych praktyk: Akcja Dar Czasu i Serca, Spotkania Pokoleń, Działania w ramach konkursu Seniorzy w Akcji, Szkoła SuperBabci i SuperDziadka, i inne znane uczestnikom.

Od czego zacząć? Co sprzyja powstaniu grupy? Jak zachęcić uczestników? Jak pozyskać sponsorów i współpracowników? Na co zwracać uwagę przy realizacji? Jak zebrać informacje zwrotne? Co chcemy utrwalić, powtórzyć z poprzednich warsztatów? Jak przygotować plan rozwoju aktywności we własnym środowisku?

 1. Seminarium – „Wykorzystanie metod aktywizacji grupy” – 15h 

Wymiana doświadczeń: co udało się wykorzystać z poprzednich warsztatów w pracy z osobami starszymi? (Prezentacje projektów, imprez, metod zrealizowanych w wybranym środowisku) Na jakie trudności natrafiono? Jak zmieniły się nasze postawy i naszego otoczenia? Co chcemy robić w przyszłości? Z kim warto nawiązać współpracę? Próba ustalenia planu na najbliższe pół roku.

Program studium realizowany na  podstawie opracowanego autorskiego materiału szkoleniowego autorstwa dr Zofii Zaorskiej – gerontologa, wykładowcy Instytutu Pedagogiki UMCS, prezesa honorowego PSPiA KLANZA, autorka książki „Dodać życia do lat”, założycielka ogólnopolskiej sieci szkół „SuperBabcia i SuperDziadek” oraz mgr Małgorzaty Borowskiej – trenera, superwizora PSPiA KLANZA, Prezesa Zarządu Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA, koordynatorki ogólnopolskiej sieci szkół „SuperBabci i Super Dziadka”.

Kontakt telefoniczny: 607 676 229