DYKCJA – Iwona Szczęsna

IWONA SZCZĘSNA – aktorka, absolwentka Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (1995r.).  Od 1996 roku pracuje w Białostockim Teatrze Lalek.

W 2003 roku ukończyła  studia podyplomowe na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku,  w zakresie logopedii ogólnej.

Od 2010 roku wykładowca na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Prowadzi zajęcia w przedmiotach Fonetyka oraz Technika mowy.

Warsztat dykcji

Trening wyrazistej mowy jest niezbędnym elementem pracy w pedagogice teatralnej. Warsztat dykcji obejmuje elementarne ćwiczenia  z zakresu pracy głosem : oddechowe, emisyjne, artykulacyjne.