Nasi trenerzy

 

Małgorzata Borowska

Trener stopnia II , superwizor PSPiA KLANZA, Prezes Zarządu Oddziału SONY DSCBiałostockiego PSPiA KLANZA, absolwentka pedagogiki kulturoznawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku; Od maja 2000r. posiadająca przeszkolenie w zakresie socjoterapii i profilaktyki uzależnień w Specjalistycznej Poradni OPTA w Warszawie. Dodatkowe kwalifikacje pomocne w pracy w świetlicy: warsztat “Jak pracować z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym cz. I i II (40 godz.); kurs specjalistyczny z zakresu podstawowej wiedzy o problemach społeczno – medycznych HIV/AIDS i narkomanii (40 godz.), szkolenie “Akademia Profilaktyków” (80 godz.), kurs “Program Wspierania Rodziny” (30 godz.) oraz warsztaty z zakresu pedagogiki zabawy. Autorka wielu warsztatów metodycznych tj. „Praca z dzieckiem trudnym, agresywnym, nadpobudliwym”, „Kreatywne spotkania z rodzicami”,  „Z kulturą i sztuką za pan brat”. Kilka lat współpracowała z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej oraz Uniwersytetem w Białymstoku / Pedagogika Opiekuńczo – wychowawcza, Resocjalizacja w środowisku otwartym, Terapia pedagogiczna/, gdzie prowadziła zajęcia z pedagogiki zabawy; w świetlicy socjoterapeutycznej prowadziła grupy socjoterapeutyczne oraz grupy wsparcia dla rodziców oraz zajęcia twórcze.Była członkiem zespołu konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych przy Prezydencie Miasta.

Katarzyna Dorota Zawojska

zawojska

Trener II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Nauczyciel dyplomowany języka polskiego, szkoła podstawowa

Zainteresowania:
nowoczesne nauczanie, babska literatura, film polski i zagraniczny, a zwlaszcza seriale rodem z PRL

Jarosław Jatel

jatel

Trener I stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów iAnimatorów KLANZA. Pedagog, profilaktyk,  animator kultury, ale przede wszystkim artysta kabaretowy i nie mała (195 cm wzrostu) osobowość sceniczna.

W swojej wieloletniej karierze prowadził już prawie Zawsze rozkręcający każdą imprezę, czy to mały miejski festyn, czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Barbara Wasilewska

Trener II stopnia PSPiA KLANZA.basia
Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej (Uniwersytet w Białymstoku)
Nauczyciel dyplomowany kształcenia zintegrowanego i terapii pedagogicznej oraz wychowawca w świetlicy środowiskowej (ukończone studia podyplomowe z zakresu socjoterapii oraz Trening Zastępowania Agresji).
Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, autorka innowacji pedagogicznej z zakresu rozwijania myślenia krytycznego, ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego.

Justyna Bacławska

justyna

Pedagog, trener I stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, Trener Zastępowania Agresji, kierownik specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Klanzowisko PSPiA KLANZA Odział Biłostocki, konsultant Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, Certyfikowany opiekun dziecka – ofiary przestępstwa, Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Od 9  lat prowadzi grupy terapeutyczne, treningi oraz indywidualne wsparcie dla  dzieci i młodzieży

Ewa Sokolińska

ewa

Trener II stopnia PSPiA KLANZA

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 12 w Białymstoku, wieloletni członek i certyfikowany trener II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, wiceprezes Oddziału Białostockiego Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA w latach 2006 – 2011. W roku 2012 wydała we współpracy z Katarzyną Zawojską – Dominiak publikację „Taneczna gratka dla wnuczka i dziadka”. W roku 2015 otrzymała tytuł: Nauczyciel Pracujący Metodą KLANZY.  Za swoją pracę  i zaangażowanie na rzecz podlaskiej oświaty, na wniosek rodziców i rady pedagogicznej otrzymała w 2014 r. Nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty, a w roku 2015 została odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Srebrnym za długoletnią służbę. Jest osobą aktywną, poszukującą skutecznych i nowatorskich rozwiązań z zakresu nauczania, wychowania i animacji grupy.

A tak prywatnie… Niezmiennie kocham góry i chyba jest to miłość odwzajemniona. I nie tylko nasze Tatry, jak dotąd myślałam. W zdobywaniu gór jest coś niesamowitego, odkrywczego i bardzo budującego. A tak na co dzień… to poszukuję, błądzę, odkrywam, odnajduję, cieszę się …I znów – poszukuję, błądzę… i tak przez 25 lat…I mam nadzieję, że tej pasji odkrywania nie zabraknie i starczy do emerytury 🙂

Barbara Agnieszka Wygonowska

Trener I stopnia PSPiA KLANZA.aga Magister pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego, autorka piosenek i wierszy dla dzieci.

Interesuje się matematyką, plastyką i literatura dziecięcą.  W swojej pracy zachęca rodziców do wspólnej lektury oraz aktywnego spędzania czasu ze swoimi dziećmi. Autorka innowacji pedagogicznej „Znajdź czas dla swojego dziecka”. W kręgu jej zainteresowań leży również praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zafascynowana połączeniem czerni i bieli opracowała warsztat „Czarne i białe  – połączenie doskonałe”. Prywatnie, szczęśliwa żona i matka trzech córek.

Kinga Gąsowska-Szatałowicz

kinga

Trener I stopnia PSPiA KLANZA

Absolwentka filologii polskiej  Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu socjoterapii. Uczestniczyła w „Dramowej Akademii wolontariackiej”.

Obecnie nauczyciel języka polskiego w gimnazjum. Zwolenniczka edukacji alternatywnej, entuzjastka psychologii pozytywnej, fanka twórczego pisania. Pokazuje uczniom, że nauka nie musi być nudna.

Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące metod efektywnego uczenia się.

Bożena Wasilewska

bozena

Trener I stopnia PSPiA KLANZA

Absolwentka studiów wyższych (stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie i marketing),  Szkoły Trenerów STOP oraz studiów pedagogicznych,  10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i warsztatów, doradca zawodowy, autorka i koordynatorka licznych projektów młodzieżowych i programów rozwoju szkół, ekspert oceniający wnioski w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, m.in. w  konkursach „Szkoła z Pasją”.

Zainteresowania: psychologia pozytywna, coaching, efektywne uczenie się

Anna Tuszyńska

 

CENTRUM SZKOLENIOWE KLANZA W BIAŁYMSTOKU

Stowarzyszenie KLANZA co roku prowadzi szkolenia i warsztaty metodyczne, których celem jest podzielenie się doświadczeniem w zakresie nowatorksiech rowziązań metodycznych w pracy pedagogigicznej i animacyjnej; integracja osób objętych zajęciami w celu przygotowania ich do realizacji samodzielnych działań z wykorzystanie metod pedagogiki zabawy i innych metod aktywnych w wybranym obszarze działaności Stowarzyszenia.

Warsztaty prowadzą trenerzy z długoletnim stażem i doświadczeniem.

 

Kontakt:
tel. 607 879 553