SŁOWO – Agnieszka Możejko-Szekowska

Agnieszka Możejko-Szekowska – aktorka Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki
w Białymstoku od 2003r. Ma w dorobku blisko 50 ról teatralnych.

Jest również instruktorem teatralnym, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jednak ostatnie pięć sezonów skupia się na pracy z osobami dorosłymi w ramach cyklicznych warsztatów, organizowanych przez Teatr Dramatyczny.

Wykładowca Kursu Teatralnego I i II stopnia, kształcącego przyszłych instruktorów, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

Wieloletni opiekun artystyczny teatru T-3, działającego przy Polskim Związku Niewidomych w Białymstoku.

W pracy wykorzystuje własne metody, bazując na doświadczeniu wyniesionym ze sceny,
jak również działa w oparciu o metody m.in. Michaiła Czechowa, czy Konstantego Stanisławskiego.

Program zajęć SŁOWO powstał w oparciu o autorską metodę pracy warsztatowej, skupiającą się głównie na praktycznym podejściu do tematu. Nazwa przedmiotu sugeruje w pierwszym skojarzeniu, techniczne aspekty, tj. technika mowy, dykcja, itp.  Jednak zajęcia będą dotyczyły głównie analizy i interpretacji tekstu, treści ukrytej w słowach – podtekstu oraz sposobów prowadzenia dialogu, czy retoryki wypowiedzi.

POWRÓT