Warsztaty stacjonarne

 

REGULAMIN WARSZTATÓW
Zobowiązanie do zapłaty – do wydruku

HARMONOGRAM WARSZTATÓW
ROK SZKOLNY 2018/2019

Termin
prowadzący, cena
Tytuł i opis warsztatów

Realizacja:
luty – październik 2019

„Dodać życia do lat”. Studium przygotowujące animatorów do pracy z ludźmi starszymi i w grupach wielopokoleniowych

Szczegóły na stronie: http://klanza.bialystok.pl/centrumszkoleniowe/dodac-zycia-do-lat/

 

25-26.01.2019

ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ

(piątek) 16:00-20:30
(sobota) 8:00-15:30

Prowadzący: Elżbieta Furmańska- trener II stopnia PSPiA KLANZA (Rzeszów)

Ilość godzin: 15

Cena: 140 zł

Kreska, rytm i kropka dla dzieci z przedszkola i żłobka (wiosna-lato)

Adresaci: Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli starszych grup żłobkowych, rodziców i innych osób pracujących z małymi dziećmi.

Opis warsztatów: Działania plastyczne bazujące na kresce, kropce, ruchu – w połączeniu z muzyką o tematyce wiosennej oraz letniej. Tematyka bliska małemu dziecku –  żabki, kurczaki, motyle, ptaszki w gniazdach, biedronki,
deszczyk i parasole, koszyk wielkanocny, upominek na Dzień Mamy i Taty, marynarz, rybki
w morzu i inne.

Malowanie przy muzyce, pomysły na zajęcia otwarte z rodzicami i uroczystości przedszkolne, ćwiczenie orientacji przestrzennej, równowagi, grafomotoryczne, zabawy ruchowe, kształtowanie świadomości własnego ciała, ćwiczenia wyzwalające  wielostronną aktywności dzieci przez  przyswajanie,  odkrywanie, przeżywanie i działanie.

Gotowe materiały na tygodniowe cykle tematyczne. Do każdej pracy plastycznej piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe, tańce, masażyki, zabawy paluszkowe, proste pomoce i gry dydaktyczne. Pomysły działań przygotowujących do nauki czytania i pisania, duże karty pracy dla dzieci od lat 2 do 7. Dla każdego uczestnika płyta z muzyką i (do wgrania na pendrive) zgromadzone przez trenera zdjęcia prac plastycznych, wierszyki, scenariusze, pomysły do pracy.

9.02.2019

(sobota) 11:00-15:00

Prowadzący: Dorota Bok – wieloletni terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Trener umiejętności sensorycznej.

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Cena: 80 zł

Elementy integracji sensorycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Adresaci: nauczyciele przedszkoli edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy

Jeśli chcesz dowiedzieć się co to jest integracja sensoryczna oraz co jest normą, a co deficytem integracji sensorycznej; poznać systemy sensoryczne: układ przedsionkowy, układ proprioceptywny, układ dotykowy, układ wzrokowy, układ słuchowy.  Jak też nauczyć się oceny, metody diagnozy do celów terapii integracji sensorycznej. Ten warsztat jest dla Ciebie?

Warsztaty są też okazją do dowiedzenia się na czym polega terapia metodą integracji sensorycznej w oparciu o przykłady ćwiczeń.

16.02.2019

(sobota) godz. 9:00 – 13:00

Prowadzący: Kinga Gąsowska -Szatałowicz – trener I stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 5

Cena: 80 zł

Nauczanie metodą eksperymentu

Adresaci: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej oraz przyrody

Opis:  W trakcie warsztatów nauczyciele uporządkują swoją dotychczasową wiedzę i doświadczenie z zakresu metody eksperymentu. Warsztat stworzy   okazję do doskonalenia umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu tj. projektowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem wykorzystania metody badawczej; organizacji lekcji opartej na pracy grupowej uczniów; planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się.

Warsztaty oparte będą na dużej aktywności uczestników w oparciu o metodę eksperymentu.

Korzyści dla uczestnika:
– wykorzystanie wiedzy o najnowszych badaniach na temat uczenia się do planowania pracy z uczniem;
– projektowanie zajęć z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów i ich potrzeb;
– wykorzystanie doświadczeń, obserwacji, uczenia się przez działanie w procesie uczenia się;
– zastosowanie gier dydaktycznych i TIK w pracy z uczniami;
–  stosowania strategii oceniania kształtującego w codziennej pracy z uczniem.

23.02.2019

(sobota) 9:00-17:30

Prowadzący: Anna Adamczyk
– trener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin dydaktycznych: 10

Cena:  100zł

Od piłeczki do sceny, czyli jak dogonić własny sukces – wprowadzenie do pedagogiki cyrku

Adresaci: nauczyciele starszych grup przedszkolnych, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, organizatorzy i animatorzy czasu wolnego, osoby pracujące z różnymi grupami wiekowymi, studenci, osoby poszukujące aktywnych – ruchowych metod pracy z grupami.

Cel i zakres treści: Warsztaty mają na celu pobudzanie kreatywności i pobudzanie umiejętności poznawczych, społecznych, intelektualnych i emocjonalnych poprzez wykorzystanie elementów sztuki cyrkowej, która jest tu proponowana jako skuteczna metoda podnoszenia wielorakich sprawności i zdolności. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, wytrwałości, systematyczności oraz zarządzania motywacją wewnętrzną. W programie nauka, ćwiczenie i doskonalenie: żonglerki, ekwilibrystyki, działań grupowych i parateatralnych.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Poznanie nowatorskiej metody – skutecznie wspomagającej działania wychowawcze, profilaktyczne oraz terapii zaburzeń zachowania przydatnych np. w socjoterapii, jak i alternatywnej metody spędzania czasu wolnego, nabycie umiejętności podstawowych sztuczek cyrkowych, zdobycie ciekawych i skutecznych sposobów wzmacnianie wiary we własne siły, rozwoju wytrwałości, koncentracji uwagi i pracy zespołowej, poznanie zestawu metod pedagogiki cyrku do zastosowania podczas spotkań osób w różnym wieku. Poznane metody wspomagają proces uczenia.

1.03.2019

(piątek) godz. 16:30 – 20:30

Prowadzący: Jarosław Jatel – trener I stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 5

Cena: 80 zł

Fantastyczny świat  makulatury

Adresaci:  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, sztuki, wychowawcy świetlic szkolnych, wychowawcy klas.

Opis: Podczas warsztatów uczestnicy poznają metody plastyczne z wykorzystaniem gazet, kartonowych pudełek i rolek oraz zabawy ruchowe z zastosowaniem stworzonych rekwizytów. Zajęcia rozwijają kreatywność i twórcze myślenie. Są pomysłem wykorzystywania materiałów papierniczych w niekonwencjonalnych technikach plastycznych.

 9.03.2019

(sobota) 9:00-17:30

Prowadzący: Ewa Sokolińska
-trener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin dydaktycznych: 10

Cena: 100 zł

Gdyby słoń połykał słowa, czyli lekcja z pomysłem

Adresaci: Nauczyciele klas I-III oraz nauczyciele języka polskiego w klasach IV-VI.

Opis warsztatów: Podstawę teoretyczną programu stanowi teoria nauczania polisensorycznego z jednoczesnym zastosowaniem uczenia się przez doświadczanie i tworzenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii podnoszących atrakcyjność zajęć lekcyjnych oraz motywujących do nauki współczesnego ucznia. Tematykę warsztatów stanowią metody aktywizujące pracę ucznia w zakresie redagowania twórczych tekstów literackich, wprowadzania i utrwalania treści w obszarze kształcenia językowego (ortografia, gramatyka) oraz prezentacja wybranych, prostych do zastosowania aplikacji internetowych do tworzenia atrakcyjnych dla ucznia narzędzi i pomocy dydaktycznych.  Warsztaty prowadzone są metodą KLANZY.

 9.03.2019

(sobota) godz. 9:00 – 17:30

Prowadzący: Kinga Gąsowska -Szatałowicz – trener I stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 10

Cena: 120 zł

Obudź mózg ucznia – techniki uczenia się. Neurodydaktyka w edukacji

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr. 3 im Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców oraz osób, które interesują się tematyką uczenia przyjaznego uczniowi oraz stylem uczenia się przez całe życie (Life Long Learning).

Opis:  Neurodydaktyka pełni bardzo ważną rolę w edukacji. Łączy w sobie  elementy neurobiologii, neuroanatomii, neuropsychologii oraz dydaktyki i wyjaśnia jak funkcjonuje mózg w procesie uczenia się. Przedmiotem szkolenia jest  zestawienie tego, co prezentuje współczesna neurobiologia z praktyką i zastosowaniem metod na płaszczyźnie działań nauczycielskich. Warsztaty stworzą przestrzeń do  wypracowania nowych rozwiązań dydaktycznych, wpłyną na efektywność uczenia (się) i sprawią, że nauczanie stanie się przyjazne mózgowi.

Korzyści dla uczestnika: Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie:

– neurobiologicznych podstaw funkcjonowania mózgu,
– metod nauczania przyjaznych mózgowi,
– nauczania polisensorycznego,
– inteligencji wielorakich,
– tworzenia map myśli,
– wykorzystywania nowych technologii do lepszego uczenia.

15.03.2019

(piątek) godz. 16:30 – 20.30

Prowadzący: Marta Ratajczak
– trener I stopnia PSPiA KLANZA,

Ilość godzin: 5

Cena: 80 zł

Z matematyką za pan brat od najmłodszych lat

Adresaci: Warsztaty adresowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolne.

Opis: To propozycja dla wszystkich, który chcą w ciekawy, nieszablonowy sposób przybliżyć najmłodszym podstawowe zagadnienia matematyczne. W programie wiele gier, zabaw oraz ćwiczeń plastycznych doskonalące umiejętności dodawania, odejmowania, przeliczania a także rozpoznawania figur geometrycznych.

 

16.03.2019

(sobota) godz. 9:00 – 17.30
Prowadzący: Marta Ratajczak
– trener I stopnia PSPiA KLANZA,

Ilość godzin: 10

Cena: 100 zł

 

Choć niewiele mamy lat, poznajemy cały świat

Warsztaty poruszają kwestię edukacji międzykultowej, powstał po to, aby dzieci mogły zdobyć jak najwięcej informacji, dostosowanej do ich wieku i możliwości o różnych państwach, poznać ich kulturę, zwyczaje, tradycje. Zajęcia skierowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli starszych grup przedszkolnych, nauczycieli świetlic, animatorów kultury i czasu wolnego.

Będziemy podróżować po całym świecie, odwiedzimy między innymi Włochy, Chiny, Brazylię, Czechy. W programie znalazła się nauka 7 układów tanecznych (które można wykorzystać podczas różnych okazji), działania plastyczne, w tym przygotowanie rekwizytów do tańca oraz zabawy poznawcze.

17.03.2018

(niedziela) godz. 9:00 – 13.00

Prowadzący: Marta Ratajczak
– trener I stopnia PSPiA KLANZA

Liczba godzin: 5

Cena: 80 zł

Mam tę moc – rozwijanie umiejętności miękkich u dzieci szkolnych

Umiejętności miękkie mają duży wpływ na powodzenie w życiu osobistym oraz zawodowym, dlatego powinniśmy je kształtować już na etapie szkoły podstawowej.

Warsztaty skierowane są do nauczycieli szkolnych na wszystkich etapach kształcenia, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno pedagogicznych, a także dla wszystkich pracujących z grupami. To propozycja dla tych, którzy chcą w ciekawy, twórczy i aktywny sposób rozwijać u młodych ludzi umiejętności komunikacji, umiejętności współpracy, inteligencje emocjonalną, poczucie własnej wartości czy kreatywność. Proponowane ćwiczenia można wykorzystać podczas zebrań z rodzicami czy pracy warsztatowej z nauczycielami. W programie wiele gier, ćwiczeń, zabaw rozwijających umiejętności miękkie. Podczas zajęć będziemy zdobywać wiedzę i umiejętności na drodze doświadczenia.

23.03.2018

(sobota) godz. 9:00 – 13.00

Prowadzący: Lucyna Koc – trener gościnny

Liczba godzin: 5

Cena: 90 zł

Niespiesznie- inspiracje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Adresaci: Pedagodzy specjalni, nauczyciele zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,, nauczyciele pracujący z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Opis warsztatów: Jest to spotkanie prezentujące różne pomysły przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w różnym stopniu. Znajdą się tam propozycje zabaw, stymulacji inspirowane czterema porami roku. Działania te mogą być również doskonałą propozycją dla dzieci w wieku przedszkolnym rozwijających się prawidłowo. Autorka podzieli się swoimi doświadczeniami i inspiracjami z codziennej pracy.

 29-30.03.2019

(piątek) 16:00-20:00
(sobota) 8:00-17:30

Prowadzący:  Agnieszka Kaczmarczyk – trener III stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin dydaktycznych: 18

Cena: 160 zł (w tym CD)

Maluchy rosną… nie tylko wiosną – wspieranie rozwoju małych dzieci  w przedszkolu 

Adresaci: Warsztaty i płyta, adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, animatorów klubów malucha, studentów, rodziców  i dziadków.

Opis warsztatów: Warsztaty zawierają kolejnych 20 nowych autorskich piosenek, zabaw, pląsów napisanych z myślą o pracy z najmłodszymi dziećmi. Wszystkie utwory zawarte są  w  nowym dwupłytowym albumie CD.

Warsztaty  są kontynuacją poszukiwań sposobów  pracy z dzieckiem przedszkolnym, szczególnie tym najmłodszym. To materiał autorski zawierający  20 nowych piosenek, zabaw, pląsów  ułatwiających nauczycielowi stworzenie wyjątkowej atmosfery w grupie, a dzieciom dający poczucie, że przedszkole jest miejscem niezwykłym, w którym każdy może czuć  się dobrze i bezpiecznie.

Program warsztatów zawiera propozycje zabaw przy muzyce, łatwe układy ruchowe, zabawy ze śpiewem,  masażyki, ćwiczenia twórcze, a także  proste pomysły plastyczne i  rozwiązania scenograficzne z powszechnie dostępnych materiałów.

 30.03.2019

(sobota) godz. 9:00 – 15:30

Prowadzący: Justyna Bacławska -trener I stopnia PSPiA, pedagog, certyfikowany specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym

Ilość godzin: 8

Cena: 100 zł

Agresja i przemoc rówieśnicza – pomoc i interwencja

Adresaci: Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą.

Opis: Warsztaty są okazją do poszerzenia wiedzy dotyczącej agresji i przemocy rówieśniczej oraz umiejętności pomocy i interwencji. Uczestnicy poznają strategie radzenia sobie ze zjawiskiem agresji i przemocy rówieśniczej oraz przećwiczą rozpoznawanie ofiary, sprawcy, świadka przemocy rówieśniczej i dobru odpowiedniej formy oddziaływań pomocowych i interwencyjnych. Zapoznani zostaną z aspektami prawnymi w zakresie przemocy rówieśniczej. Warsztaty uporządkują wiedzę dotyczącą mitów oraz stereotypów na temat agresji i przemocy.

6.04.2019

(sobota), godz. 9:00 – 17:30

Prowadzący: Agnieszka Szczerbowicz -trener I stopnia PSPiA

Ilość godzin: 10

Cena: 120 zł

Metoda KLANZY w terapii logopedycznej. Mowa i zabawa, czyli jak rozwijać mowę i myślenie u dzieci

W warsztacie gry i zabawy logopedyczne, ćwiczenia oddechowe, bajki i bajeczki logopedyczne, gry planszowe, kanony ruchowe,  zabawy z głosem, zabawy z rytmem. To ćwiczenia zamienione w zabawy, które można wykorzystać w pracy z grupą oraz w gabinecie na zajęciach indywidualnych lub w małej grupie. To warsztat pokazujący jak wykorzystać do zajęć rzeczy, które mamy pod ręką. Jest skierowany do logopedów, nauczycieli przedszkoli i nauczania zintegrowanego, studentów pedagogiki.

 7.04.2019

(niedziela), godz. 9:00 – 17:30

Prowadzący: Agnieszka Szczerbowicz -trener I stopnia PSPiA

Ilość godzin: 10

Cena: 120 zł

Metody aktywizujące w pracy z osobami z niepełnosprawnością

Adresaci: Warsztaty skierowane są do nauczycieli, terapeutów, studentów, wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością.

Warsztaty pokazują jak w różnorodny sposób można pobudzać i aktywizować do działań osoby z niepełnosprawnością (ruch, intelekt, wzrok, słuch). Łączy w sobie oddziaływania muzyki, plastyki, ruchu. W programie metody na zintegrowanie grupy, poznanie imion, proste tańce integracyjne, zabawy plastyczne, zabawy ruchowe, zabawy z instrumentami, zabawy fabularyzowane, relaksacje. To warsztaty, które ukazują jak poprzez zabawę możemy oddziaływać terapeutycznie i edukacyjnie na osoby z niepełnosprawnością na zajęciach z całą klasą czy też zajęciach  grupowych, czy indywidualnych. Propozycje działań wynikają z 20 letniego doświadczenia w pracy.

12-13.04.2019

(piątek) 16:30-20:30
(sobota) 8:00-16:00

Prowadzący: Małgorzata Wojtkowiaktrener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 15

Cena: 150 zł

Wio koniku ruszaj z nami – proste tańce z piosenkami

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pracownicy świetlic, studenci, instruktorzy, animatorzy, wychowawcy placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych i inne osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, grupami wielopokoleniowymi.

Opis warsztatów: Program warsztatów zawiera 14 prostych tańców i układów ruchowych do znanych i lubianych polskich melodii popularnych. Znalazły się tu takie utwory jak: My Cyganie…, Zielony Mosteczek, czy tytułowy Wio koniku. W nowych niebanalnych aranżacjach zyskały one niepowtarzalne brzmienie i charakter. Celem warsztatów jest przekonanie uczestników, że tradycyjne utwory w nowym wydaniu są fantastyczną płaszczyzną spotkania dla młodszych i starszych odbiorców, a także potwierdzeniem znanej prawdy, że muzyka łączy pokolenia. Taki dobór repertuaru muzycznego sprawia, że warsztaty adresowane są do osób pracujących z praktycznie każdą grupą wiekową (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi). W programie warsztatów znalazły się ponadto zabawy integracyjne, ćwiczenia twórcze, działania plastyczne z wykorzystaniem łatwo dostępnych, niedrogich materiałów, blok ćwiczeń i zabaw relaksacyjnych, pomysły tworzenia prostych efektownych scenografii.

14.04.2019

(niedziela) 8:00-12:00

Prowadzący: Małgorzata Wojtkowiaktrener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 5

Cena: 80 zł

Filharmonia uśmiechu – tańce i zabawy muzyczne w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Adresaci: Warsztaty skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania wczesnoszkolnego.

Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z muzyką klasyczną poprzez zabawę  dzięki wykorzystaniu  METODY AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS. Atrakcyjny materiał muzyczny, zastosowane rekwizyty   i  różnorodność działań sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w dziele muzycznym, nieświadomemu poznaniu struktury utworu i zmian zachodzących w muzyce.

W programie warsztatów znalazły się łatwe układy taneczne, fabularyzacje, zabawy ruchowe, zabawy z instrumentami,  instrumentacje,  partytury.

18.05.2019

(sobota) godz. 9:00 – 17:30

Prowadzący: Katarzyna Barbara Smólczyk – trener I stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 10

Cena: 160 zł (w cenie szkolenia dwa profesjonalne markery)

Narysujesz mi kota? Myślenie wizualne dla nauczycieli

Adresaci: Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacji: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic oraz nauczycieli klas starszych szkoły podstawowej i nie tylko, wykładowców i studentów.

Opis warsztatów: Na warsztatach przećwiczone zostaną techniki szybkiego i prostego rysowania. Będziemy rysować między innymi ludziki, emocje, ruch, ikony, zwierzaki, ramki, nagłówki. Wypróbujemy schematy i szablony, które łatwo można wykorzystać przygotowując plakat lub rysując na tablicy. Warsztaty przybliżają cele, zasady i podstawy myślenia wizualnego oraz jak ono wspomaga koncentrację i zapamiętywanie informacji. Uczestnicy nie muszą posiadać zdolności plastycznych, bo rysowanie to bardziej kwestia wypracowanego sposobu niż talentu.

 marzec/kwiecień 2019

(sobota) godz. 9:00 – 17:30

Prowadzący: Kinga Gąsowska -Szatałowicz – trener I stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin:
10

Cena: 100 zł

Obudź mózg ucznia – techniki uczenia się. Neurodydaktyka w edukacji.

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców oraz osób, które interesują się tematyką uczenia przyjaznego uczniowi oraz stylem uczenia się przez całe życie (Life Long Learning).

Opis: Neurodydaktyka pełni bardzo ważną rolę w edukacji. Łączy w sobie  elementy neurobiologii, neuroanatomii, neuropsychologii oraz dydaktyki i wyjaśnia jak funkcjonuje mózg w procesie uczenia się. Przedmiotem szkolenia jest  zestawienie tego, co prezentuje współczesna neurobiologia z praktyką i zastosowaniem metod na płaszczyźnie działań nauczycielskich. Warsztaty stworzą przestrzeń do  wypracowania nowych rozwiązań dydaktycznych, wpłyną na efektywność uczenia (się) i sprawią, że nauczanie stanie się przyjazne mózgowi.

Korzyści dla uczestnika: Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie:
– neurobiologicznych podstaw funkcjonowania mózgu,
– metod nauczania przyjaznych mózgowi,
– nauczania polisensorycznego,
– inteligencji wielorakich,
– tworzenia map myśli,
– wykorzystywania nowych technologii do lepszego uczenia.

Miejsce warsztatów:
ul. Wincentego Witosa 15B lok. 12 Białystok
lub inne wskazane przez organizatora na terenie Białegostoku

Centrum Szkoleniowe KLANZA
tel. 85 651 04 47

tel. 607 879 553
e-mail: bialystok.warsztaty@klanza.org.pl

PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM
Numer konta: 90 1020 1332 0000 1302 0242 7599
PSPiA KLANZA Oddział Białostocki
ul. Witosa 15B lok. 12
15-660 Białystok