Warsztaty stacjonarne

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów planowanych w najbliższym czasie.
REGULAMIN WARSZTATÓW
ZOBOWIĄZANIE DO ZAPŁATY -do-wydruku

TERMINARZ WARSZTATÓW skrócony- do wydruku

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

Termin
prowadzący, cena
Tytuł i opis warsztatów

27-28.09.2019

(piątek) godz. 16:30-20:30
(sobota) godz. 8:00-16:00

Prowadzący: Małgorzata Wojtkowiaktrener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 15

Cena: 150 zł

Wio koniku ruszaj z nami – proste tańce z piosenkami. Nowoczesne aranżacje piosenek znanych i popularnych

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pracownicy świetlic, studenci, instruktorzy, animatorzy, wychowawcy placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych i inne osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, grupami wielopokoleniowymi.

Opis warsztatów: Program warsztatów zawiera 14 prostych tańców i układów ruchowych do znanych i lubianych polskich melodii popularnych. Znalazły się tu takie utwory jak: My Cyganie…, Zielony Mosteczek, czy tytułowy Wio koniku. W nowych niebanalnych aranżacjach zyskały one niepowtarzalne brzmienie i charakter. Celem warsztatów jest przekonanie uczestników, że tradycyjne utwory w nowym wydaniu są fantastyczną płaszczyzną spotkania dla młodszych i starszych odbiorców, a także potwierdzeniem znanej prawdy, że muzyka łączy pokolenia. Taki dobór repertuaru muzycznego sprawia, że warsztaty adresowane są do osób pracujących z praktycznie każdą grupą wiekową (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi). W programie warsztatów znalazły się ponadto zabawy integracyjne, ćwiczenia twórcze, działania plastyczne z wykorzystaniem łatwo dostępnych, niedrogich materiałów, blok ćwiczeń i zabaw relaksacyjnych, pomysły tworzenia prostych efektownych scenografii.

29.09.2019

(niedziela) godz. 8:00-12:00

Prowadzący:  Małgorzata Wojtkowiaktrener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 5

Cena: 80 zł

Filharmonia uśmiechu – tańce i zabawy muzyczne w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Adresaci: Warsztaty skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania wczesnoszkolnego.

Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z muzyką klasyczną poprzez zabawę  dzięki wykorzystaniu  METODY AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS. Atrakcyjny materiał muzyczny, zastosowane rekwizyty   i  różnorodność działań sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w dziele muzycznym, nieświadomemu poznaniu struktury utworu i zmian zachodzących w muzyce.

W programie warsztatów znalazły się łatwe układy taneczne, fabularyzacje, zabawy ruchowe, zabawy z instrumentami,  instrumentacje,  partytury.

5.10.2019

(sobota) godz. 9:00-17:00

Prowadzący: Sylwia Trzeciak – trener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 10

Cena: 130 zł

Wolno – nie wolno, czyli o tym, jak rozsądnie wyznaczać granice i nauczyć dziecko zasad

Adresaci: Warsztaty skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania wczesnoszkolnego.

Opis warsztatów: Dlaczego dzieci bywają nieznośne? Jednego dnia dostosowują się do ustalonych reguł i rytuałów, a drugiego wydają się całkowicie o nich zapominać. Im bardziej prosimy je o przestrzeganie zasad, tym bardziej je łamią. Dlaczego tak się dzieje? Jak sobie z tym poradzić? Na warsztatach zastanowimy się nad następującymi kwestiami: Jak ustalać zasady i wyznaczać granice. W jaki sposób być konsekwentnym i kiedy pozwolić sobie na elastyczność? Karać czy nie? A jeśli tak, to w jaki sposób? Czym różni się kara od konsekwencji i co z tego wynika? Jakie zabawy i ćwiczenia mogą pomóc dzieciom w zrozumieniu i przestrzeganiu reguł?

6.10.2019

(niedziela) godz. 9:00-13:00

Prowadzący: Sylwia Trzeciak – trener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 5

Cena: 80 zł

Tupie, krzyczy, marudzi, czyli co z tą złością?

Adresaci: Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, opiekunów i rodziców dzieci w wieku 0-4 lat.

Opis warsztatów: Każdy wychowawca na pewno nie raz spotkał się z atakami złości u dziecka. Towarzyszą nam one praktycznie w każdej sytuacji życia codziennego. Złoszczą się zarówno dzieci, jak i dorośli. Tylko kiedy robią to ci mniejsi, chcemy, by napady te jak najszybciej się skończyły. Ale czy tak naprawdę właśnie o to chodzi? Jak dać sobie z nimi radę? Na warsztatach zastanowimy się wspólnie: Dlaczego dzieci się złoszczą? Czy złość jest zaraźliwa? Co dzieci chcą nam powiedzieć, rzucając się na ziemię? Czy jesteśmy w stanie coś z „tym” zrobić? Jak sami możemy radzić sobie z naszymi negatywnymi emocjami? Na spotkaniu wspólnie przeanalizujemy różne sytuacje wywołujące negatywne emocje, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Przyjrzymy się im z bliska i postaramy oswoić. Nauczyciele otrzymają również zestaw zabaw, które mogą pomóc w tych trudnych momentach.

11.10.2019

(piątek) godz. 16:30-20:30

Prowadzący: Elżbieta Burzyńska –
trener I stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 5

Cena: 80 zł

Liczę, ważę, segreguję, czyli o edukacji matematycznej w przedszkolu

Adresaci: Warsztaty skierowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wszystkich osób, które pracują z dziećmi w tym przedziale wiekowym.

Opis warsztatów: Nie raz słyszymy zdanie: „Jestem humanistą, więc nie znam się na matematyce”, a jednak matematyka nas otacza, bo wykonując codzienne czynności, wykorzystujemy logiczne i matematyczne myślenie: segregujemy śmieci, łączymy skarpetki po praniu, mierzymy się, pieczemy ciasto, sprawdzamy godzinę na zegarku, planujemy swój dzień, robimy zakupy, płacimy rachunki, rozliczamy PIT-y, bierzemy kredyty itd. Do tego obowiązkowa stała się matematyka na maturze. Rozbudzając u dzieci zainteresowanie światem matematycznym i zachowując przy tym zasady dydaktyki,ułatwimy im start w szkole i samodzielne funkcjonowanie w życiu. W programie warsztatów znajdują się proste i praktyczne zabawy, których celem jest rozwijanie u dzieci podstawowych schematów myślenia logicznego i matematycznego, a także działania odwołujące się do metodyki, dydaktyki i rozwoju procesów poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym.

12.10.2019

(sobota) godz. 9:00-17:00

Prowadzący: Elżbieta Burzyńska –
trener I stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 10

Cena: 140 zł

Idzie jesień, idzie zima, czekaliśmy tylko na to, czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej

Warsztaty prezentują wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej oparte na holistycznej koncepcji rozwoju człowieka. W programie warsztatów znajdują się ćwiczenia manipulacyjne, graficzne, ćwiczenia wpływające na stabilizację lateralną, ćwiczenia w składaniu papieru, zabawy kinezjologiczne oraz przykłady cykli zajęć zintegrowanych. Warsztaty nie są kontynuacją metod przedstawionych na jesienno-zimowych warsztatach.

19.10.2019

(sobota) godz. 9:00-17:00

Prowadzący: Barbara Agnieszka Wygonowska – trener I stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin dydaktycznych: 10

Cena:  140 zł

Jesienne inspiracje – warsztaty plastyczne

Głównym celem warsztatów jest przybliżenie kilku technik plastycznych, które można wykorzystać w pracy z dziećmi.

W programie: wykonanie prac plastycznych o tematyce jesiennej przy użyciu farb, kolorowego i szarego papieru, gazet, rolek, tektury, masy solnej, agrowłókniny itp.

Warsztaty kierowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, pracowników świetlic szkolnych i terapeutycznych, bibliotekarzy i wszystkich osób lubiących plastykę.

26.10.2019

(sobota) godz. 9:00-17:00

Prowadzący: Sylwia Reichel –
trener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 10

Cena: 160 zł (płyta CD w cenie)

Rozśpiewane, roztańczone, rozbawione przedszkole. Tańce i zabawy na różne uroczystości przedszkolne

Adresaci: Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli rytmiki, instruktorów tańca, pracowników świetlic środowiskowych.

Praca nauczyciela wymaga od wykonującej ją osoby ogromnej wiedzy, umiejętności, zaangażowania, ciągłego poszukiwania, analizowania oraz obserwowania. Jeśli spełnimy te warunki, to z pewnością będziemy odczuwać satysfakcję ze swojej pracy i zobaczymy zadowolenie w oczach naszych podopiecznych.

Warsztaty „Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole” to ciekawa propozycja kreatywnego prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zawierają autorskie piosenki w wersji wokalnej i instrumentalnej, proste układy choreograficzne, działania plastyczne oraz wiersze na różne uroczystości przedszkolne. W programie propozycje ciekawego przygotowania m.in. przedstawień świątecznych, zabaw karnawałowych, Dnia Babci i Dziadka oraz zajęć tematycznych, związanych z porami roku.

27.10.2019

(niedziela) godz. 9:00-13:00

Prowadzący: Sylwia Reichel –
trener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 5

Cena: 90 zł

Tańczące kredki. Ruch i plastyka dla smyka

Adresaci: Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, pracowników placówek kulturalno-oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

W programie warsztatów znajdą się działania plastyczne i plastyczno-taneczne rozwijające koordynację ruchową, wyobraźnię plastyczną oraz wyjaśniające dzieciom w praktyczny sposób trudne dla nich pojęcia np. pion, poziom, panorama

23.11.2019

(sobota) godz. 9:00 – 17:00

Prowadzący: Katarzyna Zawojska – trener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 10

Cena: 100 zł

Skrzynia pełna różności – metody i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie dzieci i młodzieży

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów II i III etapu edukacyjnego, a przede wszystkim: bibliotekarze, poloniści, organizatorzy czasu wolnego, animatorzy grup, pracownicy świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, opiekunowie kół zainteresowań oraz inni entuzjaści efektywnej, twórczej i  świadomej edukacji.

Opis warsztatów: Program jest oparty na doświadczeniach autorek związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, której podstawowym założeniem jest wyzwalanie osobistego zaangażowania uczniów,  kształtowanie ich umysłu, charakteru, gustu i woli przy wykorzystaniu metod  pedagogiki zabawy i technik rozwijających twórcze myślenie. Podstawą teoretyczną całości jest praca Stephena Bowketta „Wyobraź sobie, że…Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów”.  Do wzbogacenia i urozmaicenia treści zajęć wykorzystano kilka istotnych –  zdaniem autorek – publikacji z zakresu pracy metodami aktywizującymi w duchu psychologii humanistycznej.

Warsztat jest prezentacją metod i technik wykorzystujących różne środki wyrazu i różne teksty kultury (tekst poetycki, prozę, gazetę, obraz, utwór muzyczny, taniec, ekspresję ruchową, muzyczną i plastyczną oraz formy dramowe). Uczestnicy mają także możliwość aktywnego przeżycia scenariuszy lekcyjnych, opracowanych przez autorki,  które – wraz z opisem wszystkich metod –  otrzymają na zakończenie zajęć Całości towarzyszą metody integracji grupy, zabawy rozluźniające i wybrane tańce integracyjne.

30.11.2019

(sobota) godz. 9:00-17:00

Prowadzący: Barbara Agnieszka Wygonowska – trener I stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin dydaktycznych: 10

Cena:  140 zł

CZARNE I BIAŁE – połączenie doskonałe

Głównym celem warsztatów jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wspieranie postawy twórczej nauczycieli poprzez działania plastyczne z wykorzystaniem materiałów w kolorze czarnym i białym, które mogą być inspiracją do tworzenia niebanalnych prac plastycznych ale także elementów scenografii czy dekoracji.

Warsztaty skierowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, organizatorów czasu wolnego, studentów kierunków pedagogicznych oraz pracowników placówek oświatowych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wszystkich zainteresowanych.

1.12.2019

(niedziela) godz. 9:00-17:00

Prowadzący: Anna Adamczyk
– trener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin dydaktycznych: 10

Cena:  120 zł

Od piłeczki do sceny, czyli jak dogonić własny sukces – wprowadzenie do pedagogiki cyrku

Adresaci: nauczyciele starszych grup przedszkolnych, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, organizatorzy i animatorzy czasu wolnego, osoby pracujące z różnymi grupami wiekowymi, studenci, osoby poszukujące aktywnych – ruchowych metod pracy z grupami.

Cel i zakres treści: Warsztaty mają na celu pobudzanie kreatywności i pobudzanie umiejętności poznawczych, społecznych, intelektualnych i emocjonalnych poprzez wykorzystanie elementów sztuki cyrkowej, która jest tu proponowana jako skuteczna metoda podnoszenia wielorakich sprawności i zdolności. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, wytrwałości, systematyczności oraz zarządzania motywacją wewnętrzną. W programie nauka, ćwiczenie i doskonalenie: żonglerki, ekwilibrystyki, działań grupowych i parateatralnych.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Poznanie nowatorskiej metody – skutecznie wspomagającej działania wychowawcze, profilaktyczne oraz terapii zaburzeń zachowania przydatnych np. w socjoterapii, jak i alternatywnej metody spędzania czasu wolnego, nabycie umiejętności podstawowych sztuczek cyrkowych, zdobycie ciekawych i skutecznych sposobów wzmacnianie wiary we własne siły, rozwoju wytrwałości, koncentracji uwagi i pracy zespołowej, poznanie zestawu metod pedagogiki cyrku do zastosowania podczas spotkań osób w różnym wieku. Poznane metody wspomagają proces uczenia.

7.12.2019

(sobota) godz. 9:00-15:30

Ilość godzin: 8

Cena: 100 zł

Nauczanie metodą eksperymentu

Adresaci: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej oraz przyrody

Opis:  W trakcie warsztatów nauczyciele uporządkują swoją dotychczasową wiedzę i doświadczenie z zakresu metody eksperymentu. Warsztat stworzy   okazję do doskonalenia umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu tj. projektowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem wykorzystania metody badawczej; organizacji lekcji opartej na pracy grupowej uczniów; planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się.

Warsztaty oparte będą na dużej aktywności uczestników w oparciu o metodę eksperymentu.

Korzyści dla uczestnika:
– wykorzystanie wiedzy o najnowszych badaniach na temat uczenia się do planowania pracy z uczniem;
– projektowanie zajęć z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów i ich potrzeb;
– wykorzystanie doświadczeń, obserwacji, uczenia się przez działanie w procesie uczenia się;
– zastosowanie gier dydaktycznych i TIK w pracy z uczniami;
–  stosowania strategii oceniania kształtującego w codziennej pracy z uczniem.

7.02.2020

(piątek) godz. 16:30-20:30

Prowadzący: Małgorzata Swędrowska – trener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Cena:  80 zł

Zostań opowiadaczem! Fenomen słowa mówionego i jego wpływu na dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Adresaci: Warsztaty przeznaczone są dla studentów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych słowem mówionym.

Opis warsztatów: Uczestnik warsztatów albo odkryje swój talent opowiadacza, albo utwierdzi się w przekonaniu, że bezpośredni kontakt z dziećmi w formie przekazu ustnego ma znaczący wpływ na ich rozwój (kontakt wzrokowy, swoboda w modelowaniu głosem, ekspresja uczuć etc). Nauczyciel będzie próbował w codziennej pracy tworzyć „opowieści” do nowych pojęć matematycznych (np. Opowieść o tabliczce mnożenia), do zasad ortograficznych(np. Historia jednej kreseczki)czy nawet do wydarzeń, które miały miejsce w jego klasie(np. O trzech takich, co się ciągle spóźniali). W programie: opowiadanie dzieciom – zasady opowiadania, sposoby na aktywne słuchanie, wzbogacanie relacji z dziećmi, słowo mówione i opowieść jako narzędzie wychowawcze; historie z różnych stron świata, bajki rozwojowe i legendy z Ameryki Środkowej –projekty Stowarzyszenia Jeden Świat, w których autorka warsztatów uczestniczyła i uczestniczy.

8.02.2020

(sobota) godz. 9:00-13:00

Prowadzący: Małgorzata Swędrowska – trener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Cena:  80 zł

Książeczki czy książki, wierszyki czy wiersze. Upowszechnianie literatury dziecięcej w grupie przedszkolnej

Adresaci: nauczyciele przedszkola

Opis warsztatów: Na warsztatach zostanie zaprezentowana i doświadczona na uczestnikach koncepcja czytania wrażeniowego wierszy i książek dla każdej grupy wiekowej w przedszkolu, wydanych po 2000 roku. W programie szkolenia: zabawy przed, po i w trakcie czytania, gimnastyka na skupienie uwagi i koncentrację, rola książek obrazkowych oraz proste rymowanki – łapacze uwagi dziecięcej i organizujące aktywność dziecka w przedszkolu. W drugiej części szkolenia zostaną przedstawione pomyły na wyrabianie gotowości i elementarną naukę czytania.

8.02.2020

(sobota) godz. 14:00-19:00

Prowadzący: Małgorzata Swędrowska – trener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Cena:  80 zł

Kocham i daję przykład. Metody wychowawcze i pedagogika serca Janusza Korczaka

Adresaci: Warsztaty adresowane są do wszystkich dorosłych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Po pewnych modyfikacjach nauczyciele pracujący w klasach 4-6 mogą wykorzystać elementy pedagogiki korczakowskiej na lekcjach wychowawczych.

W programie warsztatów: zabawy budujące więzi, jak rozmawiać z dziećmi o ich prawach, wypracowanie narzędzi typu karty pracy do zapoznania uczniów z życiem i działalnością Korczaka, tańce żydowskie, a także sposoby wychowawcze na pracę w grupie, czyli poczta klasowa, listonosz dobrych wieści, sąd koleżeński, plebiscyt życzliwości i system dyżurów.

22.02.2020

(sobota) godz. 9:00-17:00

Prowadzący: Sylwia Reichel –
trener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 10

Cena: 120 zł

Tańczące stopy – ćwiczmy zdrowo na wesoło! Tańce i zabawy kształtujące prawidłową postawę i przeciwdziałające wadom stóp u dzieci

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, wychowawców placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów gimnastyki korekcyjnej. Uczestnicy poznają nowe, ciekawe tańce integracyjne i zabawy zawierające ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę oraz zapobiegające najczęściej występującej wadzie stóp u dzieci jaką jest płaskostopie. Każdy nauczyciel dbający o prawidłowy rozwój fizyczny swoich podopiecznych znajdzie tutaj nowatorskie i jednocześnie nieskomplikowane propozycje, które z powodzeniem wykorzysta w swojej pracy.

23.02.2020

(niedziela) godz. 9:00-13:00

Prowadzący: Sylwia Reichel –
trener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 5

Cena: 90 zł

Figurowy zawrót głowy.  Przedszkolak w świecie geometrii

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. W programie umieszczono wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, gry i zabawy ruchowe oraz plastyczne wprowadzające dziecko w świat matematyki i zachęcające do odkrywania pojęć z zakresu geometrii.

7.03.2020

(sobota) godz. 9:00-15:30

Prowadzący: Barbara Agnieszka Wygonowska – trener I stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 8

Cena: 120 zł

Długouche zające i kudłate baranki po szarym papierze turlają pisanki

Celem warsztatów  jest przybliżenie kilku technik plastycznych, które można wykorzystać w pracy z dziećmi.

W programie: wykonanie prac plastycznych o tematyce wielkanocnej przy użyciu, farb, papieru, gazet, rolek, tektury, baloników itp.

Warsztaty  kierowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, pracowników świetlic szkolnych i terapeutycznych.

 

Miejsce warsztatów:
ul. Wincentego Witosa 15B lok. 12 Białystok
lub inne wskazane przez organizatora na terenie Białegostoku

Centrum Szkoleniowe KLANZA
tel. 85 651 04 47

tel. 607 879 553
e-mail: bialystok.warsztaty@klanza.org.pl

PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM
Numer konta: 90 1020 1332 0000 1302 0242 7599
PSPiA KLANZA Oddział Białostocki
ul. Witosa 15B lok. 12
15-660 Białystok