Warsztaty stacjonarne

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów planowanych w najbliższym czasie.
REGULAMIN WARSZTATÓW
Zobowiązanie do zapłaty – do wydruku

TERMINARZ CS KLANZA – do pobrania

HARMONOGRAM WARSZTATÓW
ROK SZKOLNY 2018/2019

Termin
prowadzący, cena
Tytuł i opis warsztatów

Realizacja:
luty – październik 2019

„Dodać życia do lat”. Studium przygotowujące animatorów do pracy z ludźmi starszymi i w grupach wielopokoleniowych

Szczegóły na stronie: http://klanza.bialystok.pl/centrumszkoleniowe/dodac-zycia-do-lat/

 29-30.03.2019

(piątek) 16:00-20:00
(sobota) 8:00-17:30

Prowadzący:  Agnieszka Kaczmarczyk – trener III stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin dydaktycznych: 18

Cena: 160 zł (w tym CD)

Maluchy rosną… nie tylko wiosną – wspieranie rozwoju małych dzieci  w przedszkolu 

Adresaci: Warsztaty i płyta, adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, animatorów klubów malucha, studentów, rodziców  i dziadków.

Opis warsztatów: Warsztaty zawierają kolejnych 20 nowych autorskich piosenek, zabaw, pląsów napisanych z myślą o pracy z najmłodszymi dziećmi. Wszystkie utwory zawarte są  w  nowym dwupłytowym albumie CD.

Warsztaty  są kontynuacją poszukiwań sposobów  pracy z dzieckiem przedszkolnym, szczególnie tym najmłodszym. To materiał autorski zawierający  20 nowych piosenek, zabaw, pląsów  ułatwiających nauczycielowi stworzenie wyjątkowej atmosfery w grupie, a dzieciom dający poczucie, że przedszkole jest miejscem niezwykłym, w którym każdy może czuć  się dobrze i bezpiecznie.

Program warsztatów zawiera propozycje zabaw przy muzyce, łatwe układy ruchowe, zabawy ze śpiewem,  masażyki, ćwiczenia twórcze, a także  proste pomysły plastyczne i  rozwiązania scenograficzne z powszechnie dostępnych materiałów.

 30.03.2019

(sobota) godz. 9:00 – 15:30

Prowadzący: Justyna Bacławska -trener I stopnia PSPiA, pedagog, certyfikowany specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym

Ilość godzin: 8

Cena: 100 zł

Agresja i przemoc rówieśnicza – pomoc i interwencja

Adresaci: Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą.

Opis: Warsztaty są okazją do poszerzenia wiedzy dotyczącej agresji i przemocy rówieśniczej oraz umiejętności pomocy i interwencji. Uczestnicy poznają strategie radzenia sobie ze zjawiskiem agresji i przemocy rówieśniczej oraz przećwiczą rozpoznawanie ofiary, sprawcy, świadka przemocy rówieśniczej i dobru odpowiedniej formy oddziaływań pomocowych i interwencyjnych. Zapoznani zostaną z aspektami prawnymi w zakresie przemocy rówieśniczej. Warsztaty uporządkują wiedzę dotyczącą mitów oraz stereotypów na temat agresji i przemocy.

6.04.2019

(sobota), godz. 9:00 – 17:30

Prowadzący: Agnieszka Szczerbowicz -trener I stopnia PSPiA

Ilość godzin: 10

Cena: 120 zł

Metoda KLANZY w terapii logopedycznej. Mowa i zabawa, czyli jak rozwijać mowę i myślenie u dzieci

W warsztacie gry i zabawy logopedyczne, ćwiczenia oddechowe, bajki i bajeczki logopedyczne, gry planszowe, kanony ruchowe,  zabawy z głosem, zabawy z rytmem. To ćwiczenia zamienione w zabawy, które można wykorzystać w pracy z grupą oraz w gabinecie na zajęciach indywidualnych lub w małej grupie. To warsztat pokazujący jak wykorzystać do zajęć rzeczy, które mamy pod ręką. Jest skierowany do logopedów, nauczycieli przedszkoli i nauczania zintegrowanego, studentów pedagogiki.

 7.04.2019

(niedziela), godz. 9:00 – 17:30

Prowadzący: Agnieszka Szczerbowicz -trener I stopnia PSPiA

Ilość godzin: 10

Cena: 120 zł

Metody aktywizujące w pracy z osobami z niepełnosprawnością

Adresaci: Warsztaty skierowane są do nauczycieli, terapeutów, studentów, wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością.

Warsztaty pokazują jak w różnorodny sposób można pobudzać i aktywizować do działań osoby z niepełnosprawnością (ruch, intelekt, wzrok, słuch). Łączy w sobie oddziaływania muzyki, plastyki, ruchu. W programie metody na zintegrowanie grupy, poznanie imion, proste tańce integracyjne, zabawy plastyczne, zabawy ruchowe, zabawy z instrumentami, zabawy fabularyzowane, relaksacje. To warsztaty, które ukazują jak poprzez zabawę możemy oddziaływać terapeutycznie i edukacyjnie na osoby z niepełnosprawnością na zajęciach z całą klasą czy też zajęciach  grupowych, czy indywidualnych. Propozycje działań wynikają z 20 letniego doświadczenia w pracy.

12-13.04.2019

(piątek) 16:30-20:30
(sobota) 8:00-16:00

Prowadzący: Małgorzata Wojtkowiaktrener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 15

Cena: 150 zł

Wio koniku ruszaj z nami – proste tańce z piosenkami. Nowoczesne aranżacje piosenek znanych i popularnych

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pracownicy świetlic, studenci, instruktorzy, animatorzy, wychowawcy placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych i inne osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, grupami wielopokoleniowymi.

Opis warsztatów: Program warsztatów zawiera 14 prostych tańców i układów ruchowych do znanych i lubianych polskich melodii popularnych. Znalazły się tu takie utwory jak: My Cyganie…, Zielony Mosteczek, czy tytułowy Wio koniku. W nowych niebanalnych aranżacjach zyskały one niepowtarzalne brzmienie i charakter. Celem warsztatów jest przekonanie uczestników, że tradycyjne utwory w nowym wydaniu są fantastyczną płaszczyzną spotkania dla młodszych i starszych odbiorców, a także potwierdzeniem znanej prawdy, że muzyka łączy pokolenia. Taki dobór repertuaru muzycznego sprawia, że warsztaty adresowane są do osób pracujących z praktycznie każdą grupą wiekową (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi). W programie warsztatów znalazły się ponadto zabawy integracyjne, ćwiczenia twórcze, działania plastyczne z wykorzystaniem łatwo dostępnych, niedrogich materiałów, blok ćwiczeń i zabaw relaksacyjnych, pomysły tworzenia prostych efektownych scenografii.

14.04.2019

(niedziela) 8:00-12:00

Prowadzący:  Małgorzata Wojtkowiaktrener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 5

Cena: 80 zł

Filharmonia uśmiechu – tańce i zabawy muzyczne w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Adresaci: Warsztaty skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania wczesnoszkolnego.

Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z muzyką klasyczną poprzez zabawę  dzięki wykorzystaniu  METODY AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS. Atrakcyjny materiał muzyczny, zastosowane rekwizyty   i  różnorodność działań sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w dziele muzycznym, nieświadomemu poznaniu struktury utworu i zmian zachodzących w muzyce.

W programie warsztatów znalazły się łatwe układy taneczne, fabularyzacje, zabawy ruchowe, zabawy z instrumentami,  instrumentacje,  partytury.

11.05.2019

(sobota) 9:00-17:00

Prowadzący: Anna Adamczyk
– trener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin dydaktycznych: 10

Cena:  120 zł

Od piłeczki do sceny, czyli jak dogonić własny sukces – wprowadzenie do pedagogiki cyrku

Adresaci: nauczyciele starszych grup przedszkolnych, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, organizatorzy i animatorzy czasu wolnego, osoby pracujące z różnymi grupami wiekowymi, studenci, osoby poszukujące aktywnych – ruchowych metod pracy z grupami.

Cel i zakres treści: Warsztaty mają na celu pobudzanie kreatywności i pobudzanie umiejętności poznawczych, społecznych, intelektualnych i emocjonalnych poprzez wykorzystanie elementów sztuki cyrkowej, która jest tu proponowana jako skuteczna metoda podnoszenia wielorakich sprawności i zdolności. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, wytrwałości, systematyczności oraz zarządzania motywacją wewnętrzną. W programie nauka, ćwiczenie i doskonalenie: żonglerki, ekwilibrystyki, działań grupowych i parateatralnych.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Poznanie nowatorskiej metody – skutecznie wspomagającej działania wychowawcze, profilaktyczne oraz terapii zaburzeń zachowania przydatnych np. w socjoterapii, jak i alternatywnej metody spędzania czasu wolnego, nabycie umiejętności podstawowych sztuczek cyrkowych, zdobycie ciekawych i skutecznych sposobów wzmacnianie wiary we własne siły, rozwoju wytrwałości, koncentracji uwagi i pracy zespołowej, poznanie zestawu metod pedagogiki cyrku do zastosowania podczas spotkań osób w różnym wieku. Poznane metody wspomagają proces uczenia.

18.05.2019

(sobota) godz. 9:00 – 17:30

Prowadzący: Katarzyna Barbara Smólczyk – trener I stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 10

Cena: 160 zł (w cenie szkolenia dwa profesjonalne markery)

Narysujesz mi kota? Myślenie wizualne dla nauczycieli

Adresaci: Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacji: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic oraz nauczycieli klas starszych szkoły podstawowej i nie tylko, wykładowców i studentów.

Opis warsztatów: Na warsztatach przećwiczone zostaną techniki szybkiego i prostego rysowania. Będziemy rysować między innymi ludziki, emocje, ruch, ikony, zwierzaki, ramki, nagłówki. Wypróbujemy schematy i szablony, które łatwo można wykorzystać przygotowując plakat lub rysując na tablicy. Warsztaty przybliżają cele, zasady i podstawy myślenia wizualnego oraz jak ono wspomaga koncentrację i zapamiętywanie informacji. Uczestnicy nie muszą posiadać zdolności plastycznych, bo rysowanie to bardziej kwestia wypracowanego sposobu niż talentu.

25.05.2019

(sobota) godz. 9:00 – 17:00

Prowadzący: Katarzyna Zawojska – trener II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin: 10

Cena: 100 zł

Skrzynia pełna różności – metody i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie dzieci i młodzieży

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów II i III etapu edukacyjnego, a przede wszystkim: bibliotekarze, poloniści, organizatorzy czasu wolnego, animatorzy grup, pracownicy świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, opiekunowie kół zainteresowań oraz inni entuzjaści efektywnej, twórczej i  świadomej edukacji.

Opis warsztatów: Program jest oparty na doświadczeniach autorek związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, której podstawowym założeniem jest wyzwalanie osobistego zaangażowania uczniów,  kształtowanie ich umysłu, charakteru, gustu i woli przy wykorzystaniu metod  pedagogiki zabawy i technik rozwijających twórcze myślenie. Podstawą teoretyczną całości jest praca Stephena Bowketta „Wyobraź sobie, że…Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów”.  Do wzbogacenia i urozmaicenia treści zajęć wykorzystano kilka istotnych –  zdaniem autorek – publikacji z zakresu pracy metodami aktywizującymi w duchu psychologii humanistycznej.

Warsztat jest prezentacją metod i technik wykorzystujących różne środki wyrazu i różne teksty kultury (tekst poetycki, prozę, gazetę, obraz, utwór muzyczny, taniec, ekspresję ruchową, muzyczną i plastyczną oraz formy dramowe). Uczestnicy mają także możliwość aktywnego przeżycia scenariuszy lekcyjnych, opracowanych przez autorki,  które – wraz z opisem wszystkich metod –  otrzymają na zakończenie zajęć Całości towarzyszą metody integracji grupy, zabawy rozluźniające i wybrane tańce integracyjne.

Miejsce warsztatów:
ul. Wincentego Witosa 15B lok. 12 Białystok
lub inne wskazane przez organizatora na terenie Białegostoku

Centrum Szkoleniowe KLANZA
tel. 85 651 04 47

tel. 607 879 553
e-mail: bialystok.warsztaty@klanza.org.pl

PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM
Numer konta: 90 1020 1332 0000 1302 0242 7599
PSPiA KLANZA Oddział Białostocki
ul. Witosa 15B lok. 12
15-660 Białystok