Warsztaty stacjonarne

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW 2017/2018

TERMIN

TYTUŁ I OPIS WARSZTATÓW

 

Data: 24.11.2017

Prowadzący: Marta Ratajczak
– trener I stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 5
(piątek) 16:00 – 20:00
Cena: 80 zł

Język polski prosta sprawa, a od teraz też zabawa!

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Opis: To propozycja dla wszystkich, którzy chcą w ciekawy, nieszablonowy sposób wprowadzić dzieci w świat języka polskiego. W programie wiele gier, ćwiczeń, zabaw wprowadzających dzieci w świat liter, wyrazów, a także doskonalących umiejętności z zakresu ortografii, gramatyki.  Podczas spotkania nie będą prezentowane metody nauki czytania.

Promocja!  Cena za udział w dwóch warsztatach 150 zł
(w dniach 24-25.11.2017)

Data: 25.11.2017

Prowadzący: Marta Ratajczak
– trener I stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 10
(sobota) godz. 09:00 – 17:30
Cena:  120 zł 

Choć nie wiele mamy lat, poznajemy cały świat

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele starszych grup przedszkolnych, nauczyciele świetlic, animatorzy kultury i czasu wolnego.

Cel: Warsztaty „Dookoła świata” poruszają kwestię edukacji międzykulturowej. Powstały po to, aby dzieci mogły zdobyć jak najwięcej informacji, dostosowanej do ich wieku i możliwości. Pozwalają zdobyć jak najwięcej informacji o różnych państwach, kulturze, zwyczajach i tradycjach.

Opis: Podczas 10 godzin podróżować będziemy po całym świecie. W Chinach nauczymy się jeść pałeczkami  i zatańczymy taniec z wachlarzami. W Afryce stworzymy instrumenty muzyczne i  nauczymy się grać na bongosach.  We Włoszech zatańczymy taniec kelnerów, a w Brazylii weźmiemy udział w prawdziwym karnawale. A to jeszcze nie wszystkie atrakcje  jakie czekają na uczestników warsztatów. W programie znalazły się tańce, zabawy muzyczne, działania plastyczne, a także zabawy poznawcze.

Promocja!  Cena za udział w dwóch warsztatach 150 zł
(w dniach 24-25.11.2017)

Data: 26.11.2017

Prowadzący: Marta Ratajczak
– trener I stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 5
(niedziela) godz. 09:00 – 13:00

Miejsce: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70 wjazd od ul. Sławińskiego
Cena:   80zł

Z matematyką za Pan Brat od najmłodszych lat

Rekrutacja zakończona. Kolejny termin 11.03.2018

Adresat:  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Opis: To propozycja dla wszystkich, który chcą w ciekawy, nieszablonowy sposób przybliżyć najmłodszym podstawowe zagadnienia matematyczne. W programie wiele gier, zabaw oraz ćwiczeń plastycznych doskonalące umiejętności dodawania, odejmowania, przeliczania a także rozpoznawania figur geometrycznych

Data: 2.12.2017

Prowadzący: Anna Tuszyńska
– trener I stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 8
(sobota) godz. 9:00-15:30
Cena: 120 zł 

Bezpieczny przedszkolak

Adresat: Nauczyciele starszych grup przedszkolnych,

Cel:  Zapoznanie nauczycieli:

  • z zasadami ewakuacji z udziałem małych dzieci,
  • z prawami i obowiązkami w aspekcie sprawowania opieki nad dzieckiem,
  • z algorytmem postępowania nauczyciela w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka.
  • z zagrożeniami dziecka w wieku przedszkolnym – analiza podstawowych zjawisk: niebezpieczne zabawy w domu, poza domem, zatrucia, pogryzienia, kontakt z obcym, wypadki drogowe, nadużycia seksualne.

Opis: Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom stanowi podstawowe zadanie dorosłych. Dziecko, przez stosunkowo długi okres, charakteryzuje się małą sprawnością w wyobrażaniu sobie możliwych skutków podejmowanych działań oraz słabą kontrolą własnych emocji. W połączeniu z brakiem doświadczenia życiowego i znajomości technik radzenia sobie z różnego rodzaju problemami, stawia to dzieci w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Dlatego dzieci jak najwcześniej powinny być wyposażane w umiejętności / nawyki unikania, zapobiegania i możliwie sprawnego pokonywania niebezpieczeństw.

Według informacji Policji dochodzi do wielu negatywnych, czasami wręcz tragicznych zdarzeń z udziałem dzieci. Są to przede wszystkim wypadki komunikacyjne, pogryzienia dzieci przez psy, czy zdarzenia o charakterze uprowadzenia i wykorzystania seksualnego. Większość zdarzeń z udziałem dzieci wynika ze specyficznych cech rozwojowych dzieci w wieku 3-6 lat, jak też z braku właściwej opieki ze strony osób dorosłych. W celu pełnego zobrazowania przyczyn wypadków dzieci w wieku przedszkolnym, należy zaznaczyć, że są one nie tylko ofiarami, ale także sprawcami wypadków.

Zagadnienia dotyczące obszaru edukacji prewencyjnej powinny więc stać się elementem stałego programu edukacji przedszkolnej.

Data: 9.12.2017

Prowadzący: Sylwia Reichel
– trener II stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 12
(sobota) godz. 8:00 – 18:00
Cena: 130 zł  (w cenie  Płyta CD) 

Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole

Adresat: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, animatorów kultury oraz wszystkich osób pracujących z małymi dziećmi.

Opis: Warsztaty prezentują opracowania choreograficzne piosenek zawartych na  płycie, zabawy ruchowe, propozycje tematycznych prac plastycznych, będących niejednokrotnie atrakcyjnym rekwizytem tanecznym.Płyta CD którą otrzymają uczestnicy, stanowi materiał metodyczny warsztatów autorstwa Sylwii Reichel.  Jest to propozycja muzyczna wspomagająca kreatywne prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera 12 piosenek autorstwa Magdaleny Marcinkowskiej, znakomitego pedagoga pracującego z dziećmi w wieku przedszkolnym, specjalisty w dziedzinie muzyki i rytmiki. Utwory są ściśle związane z kalendarzem imprez przedszkolnych: uroczystością pasowania na przedszkolaka, obchodami Dnia Babci i Dnia Dziadka, świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy; wiążą się tematycznie z porami roku. Mogą być inspiracją do tworzenia krótkich przedstawień, zajęć otwartych czy integracyjnych spotkań z rodzicami. Wszystkie utwory zostały nagrane w dwóch wersjach: wokalnej i instrumentalnej, co z pewnością bardzo ułatwi ich wprowadzanie i naukę. Atrakcyjne aranżacje są miłe dla ucha i porywające do tańca.

Data: 15.12.2017

Prowadzący: Ewa Sokolińska
– trener II stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 5
(piątek) godz. 16:00 – 20:00
Cena: 80 zł

Gdyby słoń połykał słowa

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele języka polskiego i filolodzy II i III etapu edukacyjnego oraz inni entuzjaści efektywnej, twórczej edukacji.

Opis: Podstawę teoretyczną programu stanowi teoria nauczania polisensorycznego z jednoczesnym zastosowaniem uczenia się przez doświadczanie i tworzenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii podnoszących atrakcyjność zajęć lekcyjnych oraz motywujących do nauki współczesnego ucznia. Tematykę warsztatów stanowią metody aktywizujące pracę ucznia w zakresie redagowania twórczych tekstów literackich, wprowadzania i utrwalania treści w obszarze kształcenia językowego (ortografia, gramatyka) oraz prezentacja wybranych, prostych do zastosowania aplikacji internetowych do tworzenia atrakcyjnych dla ucznia narzędzi i pomocy dydaktycznych.  Warsztaty prowadzone są metodą KLANZY.

Data: 15.12.2017

Autor i prowadzący: Milena Kucharczyk
– trener I stopnia PSPiA KLANZA (Białystok),  mediator sądowy
Ilość godzin dydaktycznych: 5
(piątek) godz. 16:00 – 20:00
Cena: 80 zł

 

Stop agresji – Gry i zabawy przeciwko agresji

Adresaci:  pedagodzy, nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego

Opis warsztatu:  Warsztat jest propozycją zabaw i gier jakie można wykorzystać w pracy z dziećmi w celu urozmaicenia działań profilaktycznych w swojej klasie. Uczestnicy poznają zasady przygotowania się do zabawy kierowanej i nauczą się ja interpretować dla własnych potrzeb. Ponadto wszystkie zabawy i gry są omówione pod kontem ich wpływu na zmianę postaw uczniów i zachowania niepożądane.

 Data: 16-17.12.17

Prowadzący: Monika Joanna Mokrzyszczak
– trener II stopnia PSPiA KLANZA, pedagog specjalny, trener metody CMC Childern Massaging Children – Master Level
Ilość godzin: 15
(sobota) godz. 9:00 – 17:30
(niedziela) godz. 9:00 – 13:00
Cena: 220 zł

 CMC (Children Massaging Children)= 4xD (Dzieci dzieciom Dar Dotyku)

Adresat warsztatu: nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej, pracownicy świetlic szkolnych, pedagodzy specjalni pracujący z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wszystkie osoby, które interesują się masażem, dziećmi i przywiązaniem ufnym.

Ważne, aby osoby uczestniczące w warsztacie miały świadomość, że będą masowane i będą masować innych. Dobrze byłoby, aby dotyk nie stanowił dla nich problemu 🙂

Opis: Podczas warsztatu pogłębiamy świadomość swojego ciała, odbywamy sesję masażu relaksacyjnego oraz ćwiczymy techniki CMC ( masażu dziecięcego ) do piosenek zawartych na płycie CD będącej materiałem warsztatowym. Omawiamy metodę w kontekście profilaktyki przemocy.

Kilka słów od trenera:

Jestem pedagogiem specjalnym pracującym od 26 lat w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 w Warszawie, wcześniej przez cztery lata pracowałam w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej.

Od 11 lat jestem dyrektorem przedszkola. Pracuję z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami i opiekunami. Prowadzę zajęcia z wolontariuszami współpracującymi z naszą placówką, prowadząc sesje ruchowe dla dzieci Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Interesuję się różnymi metodami pracy z grupą dziecięcą i nie tylko :). Prowadzę również zajęcia na kursach dla przyszłych hipoterapeutów. Od 2003 roku tzn. od momentu ukończenia kursu masażu dziecięcego u Pani Evy Scherer zajmuję się tym tematem. Prowadzę zajęcia z dziećmi, warsztaty
z rodzicami a od paru lat w Centrum Szkoleniowym PSPiA KLANZA warsztaty zainteresowanych osób. W ramach współpracy z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjnych i Szkoleń przeszkoliłam kilka grup nauczycieli warszawskich placówek oświatowych.

Data: 13.01.2018

Prowadząca: Barbara Agnieszka Wygonowska
Ilość godzin:10
(sobota) godz. 9:00-17:30
Cena- 120 zł

Czarne i białe – połączenie doskonałe

 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic,bibliotekarze, organizatorzy czasu wolnego,studenci kierunków pedagogicznych oraz pracownicy placówek oświatowych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel: Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wspieranie postawy twórczej uczestników poprzez działania plastyczne.

Korzyści dla uczestników: Wzbogacenie warsztatu pracy o działania plastyczne wyłącznie na materiale w kolorze czarnym i białym, które zainspirują do tworzenia niebanalnych prac, do rozwijania  wyobraźni oraz rozbudzania w dzieciach ich naturalnej, twórczej aktywności.

Opis: Warsztaty zawierają działania plastyczne z wykorzystaniem szarego papieru oraz  materiałów w kolorze czarnym i białym, które mogą być inspiracją do tworzenia prac plastycznych ale także elementów scenografii czy dekoracji.

Data: 9 – 10.02.2018

Prowadzący: Katarzyna Dańska
Ilość godzin dydaktycznych: 15
(sobota) godz. 16:00-20:00
(niedziela) godz. 9:00-17:30
Cena: 120 zł

Techniki terapii tańcem i ruchem i elementy analizy ruchu w rozwoju psychoruchowym dzieci

Opis warsztatu: Uczestnicy poznają pozawerbalne sposoby wzmacniania kompetencji dziecka w zakresie samoświadomości, nawiązywania relacji i ekspresji siebie oraz poznają sposoby nawiązywania kontaktu z dziećmi oparte na rytmie i dostrojeniu kinestetycznym.

Ze szkolenia uczestnicy zabiorą konkretne pomysły, ale przede wszystkim nowe umiejętności, niezbędne do projektowania własnych, zgodnych z celami pedagogicznymi ćwiczeń.

Narzędzia wykorzystane przez trenera:

  • Elementy analizu ruchu Labana i  Kestenberg Movement Profile, jako zbiór inspiracji do rozwijania ekpresji ruchowej dziecka – jakości ruchu, kształty, przestrzeń, rytmy.
  • Struktura Marian Chase
  • Używanie rytmu, kształtu, dynamiki do rozwijania grupowych choreografii

Kilka słów o prowadzącej: Katarzyna Dańska z Ośrodka Terapii Tańcem i Ruchem Iba. Certyfikowana terapeutka tańcem i ruchem, body/movement coach, specjalizuje się w analizie ruchu. Pracuje z grupami na dziennym oddziale nerwic, indywidualnie w Ośrodku Iba, Szkoli studentów Arteterapii w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej i Szkoły Terapii Seksualnej Prof. Z. Lwa- Starowicza. Absolwentka Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem, 3-letniego szkolenia Kestenberg Movement Profile w Centrum für Tanz&Therapie w Monachium, które łączy analizę ruchu Labana z perspektywą rozwojową dziecka i psychoanalityczną, szkolenia z Ruchu Autentycznego z dyplomem Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. Aktualnie w szkoleniu certyfikującym Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies.

Data: 16-17.02.2018

Prowadzący: Anna Michalska, Monika Persak
– pedagodzy specjalni, animatorzy, trenerzy II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin dydaktycznych: 15
(piątek) 16:00-20:00
(sobota) 9:00-17:30
Cena: 160 zł

Razem się Bawimy –  terapeutyczna funkcja pedagogiki zabawy w pracy z grupami integracyjnymi

Adresat: Program warsztatu skierowany jest do osób pracujących z grupami integracyjnymi, osobami niepełnosprawnymi lub ich rodzinami, osób zainteresowanych pedagogiką zabawy i możliwościami wykorzystania jej w pracy terapeutycznej z grupą.

Cel: teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy metodami aktywizującymi  w działaniach terapeutycznych i edukacyjnych
– poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat terapeutycznej funkcji pedagogiki zabawy
– poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat potrzeb psychologicznych i możliwości ich realizacji poprzez metody pedagogiki zabawy
– poznanie specyfiki pracy metodami pedagogiki z grupami integracyjnymi.

 Data: 11.03.2018

Prowadzący: Marta Ratajczak
– trener I stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 5
(niedziela) 09:00-13:00
Cena:   80zł

Z matematyką za Pan Brat od najmłodszych lat

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Opis: To propozycja dla wszystkich, który chcą w ciekawy, nieszablonowy sposób przybliżyć najmłodszym podstawowe zagadnienia matematyczne. W programie wiele gier, zabaw oraz ćwiczeń plastycznych doskonalące umiejętności dodawania, odejmowania, przeliczania a także rozpoznawania figur geometrycznych

Data: 18.03.2018

Prowadzący: Beata Frankiewicz
– trener I stopnia PSPIA KLANZA
Ilość godzin: 10
(niedziela) godz. 9:00 – 17:30
Cena : 120 zł

Programowanie na dywanie- elementy programowania w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Algorytmy, funkcje, pętle, sekwencje, warunki  – to terminy doskonale znane programistom, ale wśród nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych mogą wzbudzać przerażenie.   Na szczęście dzieciom żadne straszne słowa nie przeszkadzają w dobrej zabawie. Warsztaty to propozycje zabaw  i gier bez użycia komputerów, które wprowadzają dzieci w świat programowania. Komputer zrobi dokładnie to, co mu się poleci – nie domyśli się intencji i nie będzie kierować się zdrowym rozsądkiem. Dlatego tak ważne jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenie, precyzyjnego formułowanie myśli, rozwiązywanie problemów, abstrakcyjnego myślenia – wszystko po to, by zrozumieć “świat maszyn” i nauczyć się z nimi rozmawiać. Dzięki powyższym umiejętnościom także rozumienie naszego ludzkiego świata stanie się dla nas zdecydowanie łatwiejsze.

 

Centrum Szkoleniowe KLANZA
godz. 8:00 – 16:00
tel. 85 651 04 47

tel. 795 154 129

e-mail: bialystok.warsztaty@klanza.org.pl

PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY PRZYJMOWANE SĄ TYLKO PRZELEWEM
Numer konta: 90 1020 1332 0000 1302 0242 7599
PSPiA KLANZA Oddział Białostocki
ul. Witosa 15B lok. 12
15-660 Białystok