Warsztaty stacjonarne

 

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW 2018

TERMIN

TYTUŁ I OPIS WARSZTATÓW

Data: 9 – 10.02.2018

Prowadzący: Katarzyna Dańska
Ilość godzin dydaktycznych: 15
(sobota) godz. 16:00-20:00
(niedziela) godz. 9:00-17:30
Cena: 120 zł

Techniki terapii tańcem i ruchem oraz elementy analizy ruchu w rozwoju psychoruchowym dzieci

Opis warsztatu: Uczestnicy poznają pozawerbalne sposoby wzmacniania kompetencji dziecka w zakresie samoświadomości, nawiązywania relacji i ekspresji siebie oraz poznają sposoby nawiązywania kontaktu z dziećmi oparte na rytmie i dostrojeniu kinestetycznym.

Ze szkolenia uczestnicy zabiorą konkretne pomysły, ale przede wszystkim nowe umiejętności, niezbędne do projektowania własnych, zgodnych z celami pedagogicznymi ćwiczeń.

Narzędzia wykorzystane przez trenera:

  • Elementy analizu ruchu Labana i  Kestenberg Movement Profile, jako zbiór inspiracji do rozwijania ekpresji ruchowej dziecka – jakości ruchu, kształty, przestrzeń, rytmy.
  • Struktura Marian Chase
  • Używanie rytmu, kształtu, dynamiki do rozwijania grupowych choreografii

Kilka słów o prowadzącej: Katarzyna Dańska z Ośrodka Terapii Tańcem i Ruchem Iba. Certyfikowana terapeutka tańcem i ruchem, body/movement coach, specjalizuje się w analizie ruchu. Pracuje z grupami na dziennym oddziale nerwic, indywidualnie w Ośrodku Iba, Szkoli studentów Arteterapii w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej i Szkoły Terapii Seksualnej Prof. Z. Lwa- Starowicza. Absolwentka Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem, 3-letniego szkolenia Kestenberg Movement Profile w Centrum für Tanz&Therapie w Monachium, które łączy analizę ruchu Labana z perspektywą rozwojową dziecka i psychoanalityczną, szkolenia z Ruchu Autentycznego z dyplomem Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. Aktualnie w szkoleniu certyfikującym Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies.

Data: 16-17.02.2018

Prowadzący: Anna Michalska, Monika Persak
– pedagodzy specjalni, animatorzy, trenerzy II stopnia PSPiA KLANZA

Ilość godzin dydaktycznych: 15
(piątek) 16:00-20:00
(sobota) 9:00-17:30
Cena: 160 zł

 

 

 

Razem się Bawimy –  terapeutyczna funkcja pedagogiki zabawy w pracy z grupami integracyjnymi

Adresat: Program warsztatu skierowany jest do osób pracujących z grupami integracyjnymi, osobami niepełnosprawnymi lub ich rodzinami, osób zainteresowanych pedagogiką zabawy i możliwościami wykorzystania jej w pracy terapeutycznej z grupą.

Cel: teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy metodami aktywizującymi  w działaniach terapeutycznych i edukacyjnych
– poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat terapeutycznej funkcji pedagogiki zabawy
– poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat potrzeb psychologicznych i możliwości ich realizacji poprzez metody pedagogiki zabawy
– poznanie specyfiki pracy metodami pedagogiki z grupami integracyjnymi.  

 Data: 23-24.02.2018

Prowadzący: Ewa Sokolińska
– trener II stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 15
(piątek) 16:00-20:00
(sobota) 9:00-17:30
Cena: 120 zł

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK cz. II  –  (niezależna od cz. I)

Adresat: nauczyciele przedszkoli, studenci pedagogiki, wolontariusze pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym

Tematyka warsztatów:

  • Aktywne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie bezpieczeństwa  przy wykorzystaniu Metody KLANZY (metody rozwijania twórczego myślenia, gry dydaktyczne, zabawy rozluźniające, dramowe, techniki parateatralne).
  • Propozycje metod aktywizujących w zakresie pedagogizacji rodziców (metody rozwiązywania problemów w twórczy sposób, metody definiowania pojęć).
  • Zabawy muzyczne i muzyczno-ruchowe (m.in. śpiewanki-rymowanki).
  • Tańce integracyjne.
  • Metody szybkiego podziału na grupy i pozyskiwania informacji zwrotnej.

 

 Data: 03.03.2018

Prowadzący: Dorota Bok
magister pedagogiki wczesnoszkolnej.Wieloletni terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Trener umiejętności sensorycznej.
Ilość godzin dydaktycznych: 5
(sobota) 9:00-13:00
Cena: 80 zł

Elementy integracji sensorycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Adresat: nauczyciele przedszkoli edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy

Jeśli chcesz dowiedzieć się : co to jest integracja sensoryczna? oraz co jest normą, a co deficytem integracji sensorycznej; poznać systemy sensoryczne: układ przedsionkowy, układ proprioceptywny,    układ dotykowy, układ wzrokowy, układ słuchowy.  Jak też nauczyć się oceny, metody diagnozy do celów terapii integracji sensorycznej. Ten warsztat jest dla Ciebie?

Warsztat jest też okazją do dowiedzenia się na czym polega terapia metodą integracji sensorycznej w oparciu o przykłady ćwiczeń.

 

Data: 09.03.2018

Prowadzący:  Jarosław Jatel
-trener I stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 5
(piątek) 16:00-20:00
Cena: 80 zł

Fantastyczny świat makulatury

Cel: wyposażenie nauczycieli w proste metody plastyczne, wykorzystujące materiały recyklingowe oraz zwrócenie uwagi na twórcze możliwości art-eco;

Opis warsztatów: Podczas warsztatów uczestnicy poznają metody plastyczne z wykorzystaniem gazet, kar- tonowych pudełek i rolek oraz zabawy ruchowe z zastosowaniem stworzonych rekwizytów. Zajęcia rozwijają kreatywność i twórcze myślenie. Są pomysłem wykorzystywania materiałów papierniczych w niekonwencjonalnych technikach plastycznych.

Data: 10.03.2018

Prowadzący: Ewa Sokolińska -trener II stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 10
(sobota) 9:00-17:30
Cena: 100 zł

„Atrakcyjnie i efektywnie” –  metoda projektu edukacyjnego w pracy z uczniami

Adresaci: Nauczyciele I i II etapu edukacyjnego wszystkich przedmiotów, wychowawcy świetlic, pracownicy klubów itp.

Opis warsztatów: Warsztaty dostarczą uczestnikom elementarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności umożliwiających wykorzystanie metody projektu edukacyjnego – jednej z najbardziej atrakcyjnych i najefektywniejszych metod w pracy z uczniami. Jak się do tego przygotować? Jak i jaki wybrać temat? Jak prowadzić uczniów podczas projektu? Jak utrzymać ich zainteresowanie? Czego mogą i powinny się nauczyć? Jak dokonać samooceny i oceny projektu – na tei inne pytania uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi, pracując na warsztatach metodami aktywnymi, w tym – METODĄ KLANZY.

Uczestnicy poznają w praktyce metodę projektu edukacyjnego (w tym w szczególności – projektu badawczego) jako sposób uczenia się we współpracy. „Przepracują na sobie” etapy projektu: wybiorą temat zgodny z podstawą programową, zaplanują działania, dokonają ich prezentacji, udzielą IZ do wykonanych zadań. Poznają dokumenty przydatne w realizacji projektu i dobre praktyki. Uczestnicy będą mieli także możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat pracy metodą projektu edukacyjnego.

Autorki warsztatu: Ewa Sokolińska i Katarzyna Zawojska trenerzy II stopnia PSPiA KLANZA

 Data: 11.03.2018

Prowadzący: Marta Ratajczak
– trener I stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 5
(niedziela) 09:00-13:00
Cena:   80zł

 

Z matematyką za Pan Brat od najmłodszych lat

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Opis: To propozycja dla wszystkich, który chcą w ciekawy, nieszablonowy sposób przybliżyć najmłodszym podstawowe zagadnienia matematyczne. W programie wiele gier, zabaw oraz ćwiczeń plastycznych doskonalące umiejętności dodawania, odejmowania, przeliczania a także rozpoznawania figur geometrycznych.

Data: 13.03.2018

Prowadzący: Aneta Rudnicka-Porowska- psycholog kliniczny
Ilość godzin dydaktycznych: 5
(wtorek) 16:00-20:00
Cena:   80zł

Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży

Adresat: nauczyciele klas IV- VIII

Cel i zakres treści: Szkolenie obejmuje: definicję i rodzaje zachowań autoagresywnych spotykanych wśród dzieci i młodzieży, funkcje samouszkodzeń dla dzieci i młodzieży, uwarunkowania samouszkodzeń, korelację między samouszkodzenie a próbami samobójczymi, formy postępowania w przypadku ujawnienia zachowań autoagresywnych, pomoc dziecku samouszkadzającemu się na terenie szkoły.

Data: 17.03.2018

Prowadzący: Anna Adamczyk
– trener II stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 10
(niedziela) 09:00-17:30
Cena:   100zł

Od piłeczki do sceny, czyli jak dogonić sukces-wprowadzenie do pedagogiki cyrku.

Adresaci: organizatorzy i animatorzy czasu wolnego, nauczyciele, osoby pracujące z różnymi grupami wiekowymi, studenci, osoby poszukujące aktywnych – ruchowych metod pracy z grupami.

Cel i zakres treści:

Warsztaty mają na celu pobudzanie kreatywności i pobudzanie umiejętności poznawczych, społecznych, intelektualnych i emocjonalnych poprzez wykorzystanie elementów sztuki cyrkowej, która jest tu proponowana jako skuteczna metoda podnoszenia wielorakich sprawności i zdolności. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, wytrwałości, systematyczności oraz zarządzania motywacją wewnętrzną. W programie nauka, ćwiczenie i doskonalenie: żonglerki, ekwilibrystyki, działań grupowych i parateatralnych.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie nowatorskiej metody – skutecznie wspomagającej działania wychowawcze, profilaktyczne oraz terapii zaburzeń zachowania przydatnych np. w socjoterapii, jak i alternatywnej metody spędzania czasu wolnego, nabycie umiejętności podstawowych sztuczek cyrkowych, zdobycie ciekawych i skutecznych sposobów wzmacnianie wiary we własne siły, rozwoju wytrwałości, koncentracji uwagi i pracy zespołowej, poznanie zestawu metod pedagogiki cyrku do zastosowania podczas spotkań osób w różnym wieku. Poznane metody wspomagają proces uczenia.

Data: 18.03.2018

Prowadzący: Beata Frankiewicz
– trener I stopnia PSPIA KLANZA
Ilość godzin: 10
(niedziela) godz. 9:00 – 17:30
Cena : 120 zł

Programowanie na dywanie – elementy programowania w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Algorytmy, funkcje, pętle, sekwencje, warunki  – to terminy doskonale znane programistom, ale wśród nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych mogą wzbudzać przerażenie.   Na szczęście dzieciom żadne straszne słowa nie przeszkadzają w dobrej zabawie. Warsztaty to propozycje zabaw  i gier bez użycia komputerów, które wprowadzają dzieci w świat programowania. Komputer zrobi dokładnie to, co mu się poleci – nie domyśli się intencji i nie będzie kierować się zdrowym rozsądkiem. Dlatego tak ważne jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenie, precyzyjnego formułowanie myśli, rozwiązywanie problemów, abstrakcyjnego myślenia – wszystko po to, by zrozumieć “świat maszyn” i nauczyć się z nimi rozmawiać. Dzięki powyższym umiejętnościom także rozumienie naszego ludzkiego świata stanie się dla nas zdecydowanie łatwiejsze.

Data: 23-24.03.2018

Prowadzący: Marzenna Czachórska-Wtykło, Anna Myślak
– trenerzy II stopnia PSPIA KLANZA
Ilość godzin: 16
(piątek) godz. 16:00 – 20:00 (sobota) godz. 8:30-18:45         Cena : 140 zł

Bajkowo filmowo tanecznie i kolorowo

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych i środowiskowych oraz osoby organizujące czas wolny dla dzieci i młodzieży. Wolontariusze pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cel i zakres treści: Wzbudzanie zainteresowań sztuką. Kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności muzycznej i plastycznej. W programie kreatywne opracowanie tańców i zabaw do muzyki z musicali, filmów i bajek (np.: „Anastasia” , „Smerfy”, „Grease”, „Vabank”). Przedstawienie instrumentacji do muzyki z filmów ( partytury m.in. do „Poszukiwaczy zaginionej Arki”, „Piratów z Karaibów”, „River Kwai”). Działania uczestników warsztatów o charakterze ruchowym, intelektualnym, plastycznym (rekwizyty do zabaw).

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Rozwijanie wrażliwości muzycznej i estetycznej i możliwość przeniesienia zdobytych umiejętności do pracy z dziećmi. Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych i rozwijanie umiejętności posługiwania się partyturami w pracy z grupą. Poznanie nowych zabaw, tańców i partytur.

 

Data: 26.03.2018

Prowadząca: Milena Kucharczyk    Ilość godzin: 5             (piątek) godz 16:00-20:00      Cena- 80zł

Stop Agresji! Gry i zabawy przeciwko agresji w szkole.Adresaci: nauczyciele starszych grup przedszkolnych i nauczania przedszkolnego, pedagodzy

Opis: Warsztat jest propozycją zabaw i gier jakie można wykorzystać w pracy z dziećmi w celu urozmaicenia działań profilaktycznych w swojej szkole. Uczestnicy poznają zasady przygotowania się do zabawy kierowanej i naucza się ja interpretować dla własnych potrzeb. Ponadto wszystkie zabawy i gry są omówione pod kontem ich wpływu na zmianę postaw uczniów i zachowania niepożądane.

Data: 06-07.04.18

Prowadzący: Monika Joanna Mokrzyszczak
– trener II stopnia PSPiA KLANZA, pedagog specjalny, trener metody CMC Childern Massaging Children – Master Level
Ilość godzin: 15
(piątek) godz. 17-20.00
(sobota) godz. 9:00 – 18.30
Cena: 220 zł

CMC (Children Massaging Children)= 4xD (Dzieci dzieciom Dar Dotyku)

Adresat warsztatu: nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej, pracownicy świetlic szkolnych, pedagodzy specjalni pracujący z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wszystkie osoby, które interesują się masażem, dziećmi i przywiązaniem ufnym.

Ważne, aby osoby uczestniczące w warsztacie miały świadomość, że będą masowane i będą masować innych. Dobrze byłoby, aby dotyk nie stanowił dla nich problemu 🙂

Opis: Podczas warsztatu pogłębiamy świadomość swojego ciała, odbywamy sesję masażu relaksacyjnego oraz ćwiczymy techniki CMC ( masażu dziecięcego ) do piosenek zawartych na płycie CD będącej materiałem warsztatowym. Omawiamy metodę w kontekście profilaktyki przemocy.

Kilka słów od trenera:

Jestem pedagogiem specjalnym pracującym od 26 lat w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 w Warszawie, wcześniej przez cztery lata pracowałam w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej.

Od 11 lat jestem dyrektorem przedszkola. Pracuję z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami i opiekunami. Prowadzę zajęcia z wolontariuszami współpracującymi z naszą placówką, prowadząc sesje ruchowe dla dzieci Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Interesuję się różnymi metodami pracy z grupą dziecięcą i nie tylko :). Prowadzę również zajęcia na kursach dla przyszłych hipoterapeutów. Od 2003 roku tzn. od momentu ukończenia kursu masażu dziecięcego u Pani Evy Scherer zajmuję się tym tematem. Prowadzę zajęcia z dziećmi, warsztaty
z rodzicami a od paru lat w Centrum Szkoleniowym PSPiA KLANZA warsztaty zainteresowanych osób. W ramach współpracy z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjnych i Szkoleń przeszkoliłam kilka grup nauczycieli warszawskich placówek oświatowych.

 

Data: 20.04.2018

Prowadzący: Małgorzata Borowska
– trener II stopnia PSPiA KLANZA,
Ilość godzin: 5
(piatek) godz. 16:00 – 20:00
Cena: 80 zł

Kreatywne spotkania z rodzicami 

Cel: rozwijanie umiejętności prowadzenia aktywnych dyskusji na tematy wychowawcze we współpracy z rodzicami, pobudzenia kreatywności rodziców w różnych dziedzinach wychowania;

Opis warsztatu: Jest to propozycja wykorzystania metod i aktywnych dyskusji na spotkaniach z rodzicami. Warsztaty mogą być inspiracją dla nauczycieli, wychowawców do zainicjowania sytuacji zastanowienia się wspólnie z rodzicami nad dzieckiem, jego potrzebami i możliwościami, a także próbą rozważenia problemów, z jakimi spotykają się rodzice i nauczyciele.

Metody prezentowane na warsztacie pobudzają rodziców do refleksji nad sobą, swoimi metodami wychowawczymi, są próbą poszukania rozwiązań trudnych sytuacji z udziałem własnego dziecka.

Data: 25-26.05.2018         

Prowadzący: Anna Jendryka
– trener II stopnia PSPiA KLANZA,
Ilość godzin: 15
(piątek) godz. 15:30 – 20.00 (sobota) godz. 8:00 – 18.00
Cena: 120 zł

Wio koniku, ruszaj z nami – łatwe tańce z piosenkami. Nowoczesne aranżacje piosenek znanych i popularnych.

Program warsztatu zawiera 15 prostych tańców i układów ruchowych do znanych i lubianych polskich melodii popularnych. Znalazły się tu takie utwory jak: My Cyganie, Zielony Mosteczek, czy Wio koniku. W nowych niebanalnych aranżacjach zyskały one niepowtarzalne brzmienie i charakter. Warsztat adresowany jest do osób pracujących z każdą grupą wiekową (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi). W programie warsztatu znalazły się ponadto zabawy integracyjne, ćwiczenia twórcze, działania plastyczne z wykorzystaniem łatwo dostępnych, niedrogich materiałów, blok ćwiczeń i zabaw relaksacyjnych, pomysły tworzenia prostych efektownych scenografii.

 

Data: 20.10.2018

Prowadzący: Marta Ratajczak
– trener I stopnia PSPiA KLANZA,
Ilość godzin: 10
(niedziela) godz. 9:00 – 17.30
Cena: 100 zł

Z matematyką za Pan Brat od najmłodszych lat

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Opis: To propozycja dla wszystkich, który chcą w ciekawy, nieszablonowy sposób przybliżyć najmłodszym podstawowe zagadnienia matematyczne. W programie wiele gier, zabaw oraz ćwiczeń plastycznych doskonalące

Miejsce:  Zespół Szkół w Jaświłach

 Data: 21.10.2018

Prowadzący: Marta Ratajczak
– trener I stopnia PSPiA KLANZA,
Ilość godzin: 5
(sobota) godz. 9:00 – 13.00
Cena: 80 zł

Język polski prosta sprawa, o od teraz też zabawa!

Adresaci warsztatów: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Opis warsztatów:

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą w ciekawy, nieszablonowy sposób wprowadzić dzieci w świat języka polskiego. W programie wiele gier, ćwiczeń, zabaw wprowadzających dzieci w świat liter, wyrazów, a także doskonalących umiejętności z zakresu ortografii, gramatyki.  Podczas spotkania nie będą prezentowane metody nauki czytania.

 

 

Centrum Szkoleniowe KLANZA
godz. 8:00 – 16:00
tel. 85 651 04 47

tel. 795 154 129

e-mail: bialystok.warsztaty@klanza.org.pl

PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY PRZYJMOWANE SĄ TYLKO PRZELEWEM
Numer konta: 90 1020 1332 0000 1302 0242 7599
PSPiA KLANZA Oddział Białostocki
ul. Witosa 15B lok. 12
15-660 Białystok