Warsztaty stacjonarne

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW 2017/2018

TERMIN

TYTUŁ I OPIS WARSZTATÓW

Data: 29.09.2017

Prowadzący: Milena Kucharczyk - trener I stopnia
Ilość godzin dydaktycznych: 5
piątek, godz. 16:00 – 20:00
Cena: 80 zł

Konstruktywne rozmowy z rodzicami

Adresat: Pedagodzy, nauczyciele szkół podstawowych, przedszkoli

Opis: To warsztaty na, których uczestnicy poznają techniki prowadzenia konstruktywnych rozmów z rodzicami w różnych sytuacjach. Uczą się sztuki prawidłowej dyskusji z rodzicem na tematy dotyczące jego dziecka i szkoły. Zapoznają się ze sposobami motywowania rodziców do współpracy ze szkołą oraz nauczycielami.

Data: 30.09.2017

Prowadzący: Barbara Agnieszka Wygonowska – trener I stopnia
Ilość godzin dydaktycznych: 10
sobota, godz. 9:00 – 17:30
Cena: 100 zł

Jesienne inspiracje – warsztaty plastyczne  Nowość!

Adresat: Warsztat kierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, pracowników świetlic szkolnych i terapeutycznych, bibliotekarzy i wszystkich osób lubiących plastykę.

Opis: Głównym celem warsztatu jest przybliżenie kilku technik plastycznych, które można wykorzystać w pracy z dziećmi.W programie: Wykonanie prac plastycznych o tematyce jesiennej przy użyciu farb, kolorowego i szarego papieru, gazet, rolek, tektury, masy solnej, agrowłókniny itp.

Data: 6.10.2017

Prowadzący: Anna Tuszyńska - trener I stopnia
Ilość godzin dydaktycznych: 5
piątek, godz. 16:00 – 20:00
Cena: 80 zł

ABC skutecznej interwencji w placówce przedszkolnej szkolnej z uwzględnieniem procedury Niebieskiej Karty

Adresat: Nauczyciele przedszkoli i szkół, pedagodzy, dyrektorzy placówek oświatowych.
Cel: Zapoznanie z zasadami skutecznych interwencji w sytuacjach ryzykownych na terenie szkoły i przedszkola

Opis: Na warsztatach uczestnicy poznają przyczyny niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży oraz skuteczne- praktyczne  i zgodne z obowiązującymi przepisami zasady interwencji na terenie placówki oświatowej. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje m.in: zasady ewakuacji (w tym z udziałem małych dzieci), postępowania w sytuacji wypadków, zachowań ryzykownych,  prawa i obowiązku nauczyciela w aspekcie sprawowania opieki nad dzieckiem oraz reagowania  w sytuacjach ryzykownych w placówce oświatowej. Warsztaty obejmują praktyczne aspekty realizacji nowych przepisów prawa w zakresie ochrony dzieci przed przemocą, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Uczestnicy poznają zakres obowiązków nauczyciela w kontekście realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz zasady poufności współpracy i zasad obiegu informacji w tym zakresie. Podczas szkolenia będzie możliwość praktycznej pracy na casusach związanych z w/w problematyką.

Data: 7.10.2017

Prowadzący: Elżbieta Hornowska
Ilość godzin dydaktycznych: 5
sobota, godz. 14:00 – 18:00
Cena: 80 zł 

Najważniejsze słowa- kreatywne spotkania przedświąteczne rodziców z dziećmi

Adresat: Nauczyciele klas 1-3, świetlicy,  bibliotekarzeCel:  Podkreślenie wagi wypowiadanych słów, tworzenie dobrego klimatu (zaufania) w grupie, integracja grupy, wzmacnianie relacji i komunikacji w rodzinie

Opis: Wykorzystanie zabaw , tańców integracyjnych i prostych pomysłów plastycznych dla dzieci w wieku  wczesnoszkolnym.
Budowanie Scenariuszy zebrań i spotkań integracyjnych dla rodziców i dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej (do wyboru):

październik – integracja zespołu rodziców
grudzień – Książeczka gwiazdkowa
styczeń- jasełka, babcia dziadek
marzec/kwiecień – tradycje budowanie tożsamości – waga przekazu kulturowego, symbole w przyrodzie i sztuce ludowej
maj – mama, tata
czerwiec – zakończenie roku

Data: 7.10.2017


Prowadzący:
Aleksandra Kaczmarek
Ilość godzin dydaktycznych: 10
sobota, godz. 9:00 – 17:30
Cena: 100 zł

Hey, let’s  play -  Nowość!

Adresat: Osoby uczące się lub przymierzające się do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnymCel: Zajrzenie do kopalni pomysłów i zaczerpnięcie z niej piosenek, rymowanek i zabaw po angielsku, które dzieci uwielbiają!

Opis: Wzbogacony warsztat buduje pewność siebie nauczyciela, a dzieciom pozwala cieszyć się ciekawymi, efektywnymi zajęciami, dzięki którym nauka języka jest świetną zabawą! Całości warsztatów przyświeca motto: „the more you enjoy, the more you learn

Data: 7.10.2017

Prowadzący: Elżbieta Hornowska
Ilość godzin dydaktycznych: 5
sobota, godz. 9:00 – 13:00
Cena: 80 zł

Baśniolandia - Nowość!

Adresat: Nauczyciele klas III – VI, świetlicy, wczesnoszkolni, bibliotekarzeCel: Celem warsztatu jest  rozbudzenie ciekawości twórczością oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Poszukiwanie nowości literackich i wykorzystanie ich do pracy  z grupą.

Opis: Baśniolandia to kolejna, z uwagi na duże zainteresowanie pracą z tekstem i literaturą propozycja warsztatów trenerki. Uczestnicy wspólnie z prowadzącym budują scenariusz zajęć na osnowie „Ćwierćlandu”.

Data: 8.10.2017

Prowadzący: Beata Frankiewicz
Ilość godzin dydaktycznych: 10
niedziela, godz. 9:00 – 17:30
Cena: 110 zł 

Programowanie na dywanie – elementy programowania w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Opis: Algorytmy, funkcje, pętle, sekwencje, warunki  - to terminy doskonale znane programistom, ale wśród nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych mogą wzbudzać przerażenie.   Na szczęście dzieciom żadne straszne słowa nie przeszkadzają w dobrej zabawie. Warsztaty to propozycje zabaw  i gier bez użycia komputerów, które wprowadzają dzieci w świat programowania. Komputer zrobi dokładnie to, co mu się poleci – nie domyśli się intencji i nie będzie kierować się zdrowym rozsądkiem. Dlatego tak ważne jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenie, precyzyjnego formułowanie myśli, rozwiązywanie problemów, abstrakcyjnego myślenia – wszystko po to, by zrozumieć “świat maszyn” i nauczyć się z nimi rozmawiać. Dzięki powyższym umiejętnościom także rozumienie naszego ludzkiego świata stanie się dla nas zdecydowanie łatwiejsze.

Data: 13.10.2017

Prowadzący:
Agnieszka Sieniawska i Milena Kucharczyk
Ilość godzin dydaktycznych: 5
piątek, godz. 16:00 – 20:00
Cena: 80 zł 

Wrzuć na luz – jak radzić sobie ze stresem

Adresat: Nauczyciele przedszkoli

Cel: Uczestnicy  poznają i wypróbują kilka konstruktywnych metod  radzenia sobie ze stresem w  pracy i poza nią w oparciu np. o ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

Opis: Warsztaty są propozycją  dla nauczycieli , którzy chcą radzić sobie lepiej z emocjami  w trudnych sytuacjach .Co zabrać ze sobą?Chęć do działania i wygodny strój.

Data: 14.10.2017

Prowadzący:
Anna Adamczyk
Ilość godzin dydaktycznych: 10
sobota, godz. 9:00 – 17:30
Cena: 120 zł 

 

Od piłeczki do sceny czyli jak dogonić własny sukces – wprowadzenie do pedagogiki cyrku – Nowość!

Adresat: Nauczyciele przedszkoli i szkół każdego typu, każdy kto chce nauczyć się żonglować, osoby zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem zabaw dla dzieci, wychowawcy kolonijni, studenci.

Opis: W programie: pobudzanie kreatywności i rozwijanie umiejętności poznawczych, społecznych, intelektualnych i emocjonalnych; ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, wytrwałości oraz wzmacnianie motywacji wewnętrznej poprzez: żonglowanie, ekwilibrystykę, zajęcia parateatralne; pedagogika cyrku jako element programu wychowawczego, profilaktycznego oraz terapii zaburzeń zachowania i alternatywna metoda spędzania czasu wolnego.

Pedagogika cyrku jest wykonywaniem i połączeniem technik cyrkowych i artystycznych umiejętności z pedagogicznymi treściami i celami. Jest to popularny sposób edukacji na Zachodzie Europy. Najpopularniejsze w Polsce – żonglowanie jest jedną z metod poprawy koncentracji, a co za tym idzie wyników w nauce (dysgrafia, dysleksja, myślenie przestrzenne) oraz wspomaga utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz nabywanie umiejętności sprawnościowych. Podnosi poziom samozadowolenia, samorealizacji i pewności siebie wśród dzieci zagubionych, nieśmiałych, nadpobudliwych lub w różny sposób zaniedbanych. Pedagogika cyrku jest sposobem na ciekawe lekcje wychowania fizycznego oraz zajęć świetlicowych i innych ubogacających czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych.

Data:21-22.10.2017

Prowadzący:
Anna Magdalena Jendryka
Ilość godzin dydaktycznych: 18
sobota, godz. 9:00 – 19:00
niedziela, godz. 9:00-14:00

Cena: 120 zł (CD w cenie)

Wio koniku, ruszaj z nami – proste tańce z piosenkami

Adresat: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, animatorzy kultury, organizatorzy czasu wolnego, osoby pracujące z seniorami, pracownicy świetlic.

Opis: Łatwe, efektowne tańce i układy choreograficzne dla dzieci i dorosłych z wykorzystaniem niebanalnych rekwizytów, wykorzystanie znanych i lubianych melodii popularnych (z ich integrującą siłą) w organizacji spotkań, imprez rodzinnych, okolicznościowych, w celu pobudzania wyobraźni i ekspresji plastycznej dzieci poprzez wykorzystanie surowców wtórnych. Tworzenie prostych elementów scenografii, nawiązywanie pozytywnych, ciepłych relacji z osobami z różnych środowisk i w różnym wieku, autoprezentacja i pozytywne myślenie na swój temat, wykorzystanie technik relaksacyjnych (masażyki, elementy treningu autogenicznego).
Korzyści dla uczestników i placówki: Poznanie 14-tu tańców i zabaw integrujących grupę, zdobycie i udoskonalenie umiejętności wykorzystania znanych i popularnych utworów w pracy z dziećmi i dorosłymi, wzbogacenie muzycznego i plastycznego warsztatu pracy, zdobycie narzędzi umożliwiających poprowadzenie udanej imprezy integracyjnej.

Data: 27-28.10.2017

Prowadzący: Anna Jendryka – trener II stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 18
(piątek) 15:30-20:00
(sobota) 8:00- 18:00
Cena: 160 (w cenie 2 płyty CD) 

Piosenki na wyciągnięcie ręki

Adresat: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, animatorów klubów malucha, studentów, rodziców i dziadków.

Opis: Autorki warsztatów: „Maluchy” cz. I i II, „Wio, koniku…”, „Dla dzieci,
z dziećmi, o dzieciach…”, zapraszają na kolejne szkolenie metodyczne oparte na nowych, autorskich piosenkach, pląsach i zabawach.

Piosenka jest bliska dziecku. Bawi, odpręża, uczy, wychowuje. Stanowi doskonałą płaszczyznę do poznania siebie, innych, do nawiązania pozytywnych relacji w grupie, daje radość, a czasami skłania do refleksji – dlatego jest tak bardzo uniwersalna. Jednocześnie piosenka, to nie tylko słowa i melodia, ale też określony rytm, ciekawa aranżacja, czy interpretacja – a każdy z tych elementów potraktowany osobno, otwiera nowe możliwości i staje się źródłem nieskończonych pomysłów do pracy z grupą.

W warsztatach znalazły się oprócz 15 autorskich piosenek (umieszczonych na płycie CD), także zabawy ruchowe, tańce, pąsy, ćwiczenia twórcze i teatralne, łatwe działania plastyczne, pomysły na proste i efektowne rekwizyty. Propozycje te można wykorzystać m.in. podczas spotkań integracyjnych dzieci i dorosłych.

Data: 17.11.2017

Prowadzący:
Justyna Bacławska – trener I stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych:
5
(piątek) 16.00-20:00
Cena: 80 zł 

Wybrane techniki behawioralne w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Adresat: Nauczyciele szkół podstawowych

Cel:  Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami podopiecznych;

Opis: Podczas warsztatów uczestnicy poznają założenia behawioryzmu,  dowiedzą się,  czym są wzmocnienia pozytywne i negatywne, jakie są  rodzaje skutecznych  nagród, czym są  kary, a czym konsekwencje oraz jak wygaszać zachowania niepożądane.

Przedstawiony wachlarz skutecznych technik,  wygaszających zachowania niepożądane oraz wzmacniających zachowania pożądane pozwoli stworzyć praktyczny model pracy z danym uczniem w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Przedstawiona zostanie analiza ABC prowadząca do utrwalenia właściwych zachowań.

Data: 19.11.2017

Prowadzący:
Elżbieta Hornowska-  trener II stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 10
(niedziela) 9:00-17:30
Cena: 120 zł 

Od deski do deski – animacja tekstów literackich metodami pedagogiki zabawy

Adresat: Bibliotekarze, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic.

Cel: Prezentacja różnych sposobów animacji z wykorzystaniem tekstów literackich oraz wspólnie z grupą planowanie i tworzenie scenariuszy zajęć

Opis: W programie warsztatów szczególnie ważne jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poszukiwanie nowości literackich i dostosowywanie tekstów do potrzeb i oczekiwań grupy. W programie są różnorodne metody aktywizujące inspirowane tekstem literackim oparte o budowanie współpracy i wspólnoty grupowej. Przykłady wykorzystania fragmentów książki Tove Jansson „Zima w Dolinie Muminków”, wierszy Danuty Wawiłow, Doroty Terakowskiej, J. Ch. Andersena i Doroty Gellner.

Data: 24.11.2017

Prowadzący:
Marta Ratajczak- Trener I stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 5
(piątek) 16:00-20:00
Cena: 80 zł

Język polski prosta sprawa, a od teraz też zabawa!

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Opis: To propozycja dla wszystkich, którzy chcą w ciekawy, nieszablonowy sposób wprowadzić dzieci w świat języka polskiego. W programie wiele gier, ćwiczeń, zabaw wprowadzających dzieci w świat liter, wyrazów, a także doskonalących umiejętności z zakresu ortografii, gramatyki.  Podczas spotkania nie będą prezentowane metody nauki czytania.

Data: 25.11.2017

Prowadzący:
Marta Ratajczak- Trener I stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 10
(sobota) 09:00-17:30
Cena:  120 zł 

Choć nie wiele mamy lat, poznajemy cały świat

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele starszych grup przedszkolnych, nauczyciele świetlic, animatorzy kultury i czasu wolnego.

Cel: Warsztaty „Dookoła świata” poruszają kwestię edukacji międzykulturowej. Powstały po to, aby dzieci mogły zdobyć jak najwięcej informacji, dostosowanej do ich wieku i możliwości. Pozwalają zdobyć jak najwięcej informacji o różnych państwach, kulturze, zwyczajach i tradycjach.

Opis: Podczas 10 godzin podróżować będziemy po całym świecie. W Chinach nauczymy się jeść pałeczkami  i zatańczymy taniec z wachlarzami. W Afryce stworzymy instrumenty muzyczne i  nauczymy się grać na bongosach.  We Włoszech zatańczymy taniec kelnerów, a w Brazylii weźmiemy udział w prawdziwym karnawale. A to jeszcze nie wszystkie atrakcje  jakie czekają na uczestników warsztatów. W programie znalazły się tańce, zabawy muzyczne, działania plastyczne, a także zabawy poznawcze.

Data: 26.11.2017

Prowadzący:
Marta Ratajczak- Trener I stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 5
(niedziela) 09:00-13:00
Cena:   80zł

Z matematyką za Pan Brat od najmłodszych lat

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Opis: To propozycja dla wszystkich, który chcą w ciekawy, nieszablonowy sposób przybliżyć najmłodszym podstawowe zagadnienia matematyczne. W programie wiele gier, zabaw oraz ćwiczeń plastycznych doskonalące umiejętności dodawania, odejmowania, przeliczania a także rozpoznawania figur geometrycznych

Data: 1-2.12.2017

Prowadzący:
Anna Michalska, Monika Persak - pedagodzy specjalni, animatorzy, trenerzy II stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 15
(piątek) 16:00-20:00
(sobota) 9:00-17:30
Cena: 160 zł

Razem się Bawimy -  terapeutyczna funkcja pedagogiki zabawy w pracy z grupami integracyjnymi

Adresat: Program warsztatu skierowany jest do osób pracujących z grupami integracyjnymi, osobami niepełnosprawnymi lub ich rodzinami, osób zainteresowanych pedagogiką zabawy i możliwościami wykorzystania jej w pracy terapeutycznej z grupą.

Cel: teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy metodami aktywizującymi  w działaniach terapeutycznych i edukacyjnych
- poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat terapeutycznej funkcji pedagogiki zabawy
- poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat potrzeb psychologicznych i możliwości ich realizacji poprzez metody pedagogiki zabawy
- poznanie specyfiki pracy metodami pedagogiki z grupami integracyjnymi.

Data:2.12.2017

Prowadzący:
Anna Tuszyńska – trener I stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 8
(sobota) 9:00-15:30
Cena: 120 zł 

Bezpieczny przedszkolak

Adresat: Nauczyciele starszych grup przedszkolnych,

Cel: Zapoznanie nauczycieli:

  • z zasadami ewakuacji z udziałem małych dzieci,
  • z prawami i obowiązkami w aspekcie sprawowania opieki nad dzieckiem,
  • z algorytmem postępowania nauczyciela w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka.
  • z zagrożeniami dziecka w wieku przedszkolnym – analiza podstawowych zjawisk: niebezpieczne zabawy w domu, poza domem, zatrucia, pogryzienia, kontakt z obcym, wypadki drogowe, nadużycia seksualne.

Opis: Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom stanowi podstawowe zadanie dorosłych. Dziecko, przez stosunkowo długi okres, charakteryzuje się małą sprawnością w wyobrażaniu sobie możliwych skutków podejmowanych działań oraz słabą kontrolą własnych emocji. W połączeniu z brakiem doświadczenia życiowego i znajomości technik radzenia sobie z różnego rodzaju problemami, stawia to dzieci w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Dlatego dzieci jak najwcześniej powinny być wyposażane w umiejętności / nawyki unikania, zapobiegania i możliwie sprawnego pokonywania niebezpieczeństw.

Według informacji Policji dochodzi do wielu negatywnych, czasami wręcz tragicznych zdarzeń z udziałem dzieci. Są to przede wszystkim wypadki komunikacyjne, pogryzienia dzieci przez psy, czy zdarzenia o charakterze uprowadzenia i wykorzystania seksualnego. Większość zdarzeń z udziałem dzieci wynika ze specyficznych cech rozwojowych dzieci w wieku 3-6 lat, jak też z braku właściwej opieki ze strony osób dorosłych. W celu pełnego zobrazowania przyczyn wypadków dzieci w wieku przedszkolnym, należy zaznaczyć, że są one nie tylko ofiarami, ale także sprawcami wypadków.

Zagadnienia dotyczące obszaru edukacji prewencyjnej powinny więc stać się elementem stałego programu edukacji przedszkolnej.

Data: 9.12.2017

Prowadzący: Sylwia Reichel- trener II stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 12
sobota, godz. 8:00 – 18:00
Cena: 130 zł  (w cenie  Płyta CD) 

Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole

Adresat: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, animatorów kultury oraz wszystkich osób pracujących z małymi dziećmi.

Opis:
Warsztaty prezentują opracowania choreograficzne piosenek zawartych na  płycie, zabawy ruchowe, propozycje tematycznych prac plastycznych, będących niejednokrotnie atrakcyjnym rekwizytem tanecznym.Płyta CD którą otrzymają uczestnicy, stanowi materiał metodyczny warsztatów autorstwa Sylwii Reichel.  Jest to propozycja muzyczna wspomagająca kreatywne prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera 12 piosenek autorstwa Magdaleny Marcinkowskiej, znakomitego pedagoga pracującego z dziećmi w wieku przedszkolnym, specjalisty w dziedzinie muzyki i rytmiki. Utwory są ściśle związane z kalendarzem imprez przedszkolnych: uroczystością pasowania na przedszkolaka, obchodami Dnia Babci i Dnia Dziadka, świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy; wiążą się tematycznie z porami roku. Mogą być inspiracją do tworzenia krótkich przedstawień, zajęć otwartych czy integracyjnych spotkań z rodzicami. Wszystkie utwory zostały nagrane w dwóch wersjach: wokalnej i instrumentalnej, co z pewnością bardzo ułatwi ich wprowadzanie i naukę. Atrakcyjne aranżacje są miłe dla ucha i porywające do tańca.

Data: 15.12.2017

Prowadzący: Ewa Sokolińska- trener II stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 5
piątek, godz. 16:00 – 20:00
Cena: 80 zł

Gdyby słoń połykał słowa

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele języka polskiego i filolodzy II i III etapu edukacyjnego oraz inni entuzjaści efektywnej, twórczej edukacji.

Opis: Podstawę teoretyczną programu stanowi teoria nauczania polisensorycznego z jednoczesnym zastosowaniem uczenia się przez doświadczanie i tworzenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii podnoszących atrakcyjność zajęć lekcyjnych oraz motywujących do nauki współczesnego ucznia. Tematykę warsztatów stanowią metody aktywizujące pracę ucznia w zakresie redagowania twórczych tekstów literackich, wprowadzania i utrwalania treści w obszarze kształcenia językowego (ortografia, gramatyka) oraz prezentacja wybranych, prostych do zastosowania aplikacji internetowych do tworzenia atrakcyjnych dla ucznia narzędzi i pomocy dydaktycznych.  Warsztaty prowadzone są metodą KLANZY.

Data: 15.12.2017

Prowadzący: Milena Kucharczyk- trener II stopnia PSPiA KLANZA
Ilość godzin dydaktycznych: 5
piątek, godz. 16:00 – 20:00
Cena: 80 zł

Stop agresji – Gry i zabawy przeciwko agresji

Adresat: Pedagodzy, nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego

Cel: Uczestnicy poznają zasady przygotowania się do zabawy kierowanej i nauczą się ją interpretować dla własnych potrzeb.Opis: Warsztaty są propozycją zabaw i gier jakie można wykorzystać w pracy z dziećmi w celu urozmaicenia działań profilaktycznych w swojej klasie. Ponadto wszystkie zabawy i gry są omówione pod kontem ich wpływu na zmianę postaw uczniów i zachowania niepożądane.

Data:16-17.12.17

Prowadzący: Monika Joanna Mokrzyszczak
Ilość godzin dydaktycznych: 15
sobota, godz. 9:00 – 17:30 niedziela, godz.9:00-13:00
Cena: 220 zł

CMC – Children Massaging Children  4xD – Dzieci dzieciom Dar Dotyku – Nowość!

Adresat: Nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej, pracownicy świetlic szkolnych, pedagodzy specjalni pracujący z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wszystkie osoby, które interesują się masażem, dziećmi i przywiązaniem ufnym.

Opis: Podczas warsztatu pogłębiamy świadomość swojego ciała, odbywamy sesję masażu relaksacyjnego oraz ćwiczymy techniki CMC ( masażu dziecięcego ) do piosenek zawartych na płycie CD będącej materiałem warsztatowym. Omawiamy metodę w kontekście profilaktyki przemocy. Ważne, aby osoby uczestniczące w warsztacie miały świadomość, że będą masowane i będą masować innych. Dobrze byłoby, aby dotyk nie stanowił dla nich problemu

Centrum Szkoleniowe KLANZA
godz. 8:00 – 16:00
tel. 85 651 04 47

tel. 795 154 129

e-mail: bialystok.warsztaty@klanza.org.pl

PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY PRZYJMOWANE SĄ TYLKO PRZELEWEM
Numer konta: 90 1020 1332 0000 1302 0242 7599
PSPiA KLANZA Oddział Białostocki
ul. Witosa 15B lok. 12
15-660 Białystok