Praca SPWD KLANZOWISKO – czerwiec

Szanowni Państwo, informujemy, że oferta pomocowa SPWD Klanzowisko w czasie epidemii realizowana jest w formie zajęć online, dyżurów telefonicznych oraz od dnia  01.06.2020r. dodatkowo w formie  bezpośrednich kontaktów podopiecznych z wychowawcami, terapeutami w siedzibie placówki w warunkach reżimu sanitarnego (przepisy zgodne z „Rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu    dziennego” wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i   Polityki Społecznej).
W związku z powyższym niezbędne jest zapoznanie się z nowymi zasadami i procedurami bezpieczeństwa, jak również z nową obowiązkową dokumentacją każdorazowo przekazywaną przed rozpoczęciem kontaktu w Placówce.
Załączniki: