Klub Aktywnego Seniora

 

 

 

 

 

Galeria

CENTRUM AKTYWNOŚCI WIELOPOKOLENIOWEJ
przy Polskim Stowarzyszeniu
Pedagogów i Animatorów
KLANZA
Oddział Białostocki
ul. Witosa 15B lok. 12
15-660 Białystok

Numery kontaktowe:
Sekretariat – tel. 85 651 04 47
Klub Aktywnego Seniora – tel. 790 870 921
Pracownia Działań Kulturalnych – tel. 570 137 200