Kontakt

Uwaga! Dwie lokalizacje. Sprawdź, którą z naszych Placówek zamierzasz odwiedzić.


Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
ul. Wincentego Witosa 15B lok. 12 (II piętro) 15-660 Białystok
tel. 85 651 04 47,
e-mail: bialystok@klanza.org.pl

Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 9:00-16:00

Centrum Szkoleniowe KLANZA
tel. 607 879 553, tel. 85 651 04 47, e-mail: warsztaty@klanza.bialystok.pl

Dyżury telefoniczne:
poniedziałek-piątek 09.00-15.00

Pracownia Działań Kulturalnych
tel. 570 137 200, tel. 795 154 129 e-mail: caw@klanza.bialystok.pl

Klub Aktywnego Seniora
tel. 790 870 921, e-mail: caw@klanza.bialystok.pl

Dział Animacji
tel. 570 137 200, e-mail: marketing@klanza.bialystok.pl

Mapa dojazdu


Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku
ul. Gen. F. Kleeberga 8, 15-691 Białystok
tel. 85 652 54 94, tel. 690 955 000, e-mail: cpdbialystok@centrum-klanza.pl, codir@op.pl
Rejestracja klientów: poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Praca terapeutyczna: poniedziałek-piątek 8.00-19.00

Mapa dojazdu


Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO i  KLUB MŁODZIEŻOWY PSPiA KLANZA
ul. Wincentego Witosa 15B lok. 3 (parter) 15-660 Białystok
tel. 533 575 392,
e-mail: klanzowisko@klanza.org.pl


Numer konta Stowarzyszenia KLANZA
90 1020 1332 0000 1302 0242 7599

NIP 542-27-93-468 


Zarząd Oddziału Białostockiego

Małgorzata Borowska – Prezes Oddziału Białostockiego
m.borowska@klanza.bialystok.pl

Anna Tuszyńska – Wiceprezes Oddziału Białostockiego

Paulina Młynarczyk – Sekretarz Oddziału Białostockiego

Justyna Bacławska – Członek Oddziału Białostockiego

Katarzyna Kłubowicz – Członek Oddziału Białostockiego

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest PSPiA KLANZA Oddział Białostocki (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: bialystok@klanza.org.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.