Kontakt

Biuro projektu:
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
ul. Dąbrowskiego 24, 15-872 Białystok,
tel./fax 85 651 04 47;
e-mail: bialystok.projekty@klanza.org.pl
http:// www.klanza.bialystok.pl

Benicjent

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
ul. Dąbrowskiego 24, 15-872 Białystok

Miejsce realizacji

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach
18 – 520 Stawiski ul. Polowa 12
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach
18-520 Stawiski, ul. Polowa 26