Realizowane zadania

Wsparcie realizowane w ramach projektu obejmuje realizację:

  1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej

Język angielski, matematyka przyroda –

  1. Zajęcia przygotowujące uczniów Szkoły Podstawowej do sprawdzianu VI klasisty z części matematyczne i humanistycznej

  2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów Gimnazjum:

zajęcia humanistyczne, język angielski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, zajęcia geograficzno-społeczne

  1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów Gimnazjum:

zajęcia humanistyczne, teatralne, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, biologia, chemia, zajęcia geograficzno-społeczne

  1. Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów Gimnazjum

  2. Doradztwo edukacyjno-zawodowo: grupowe i indywidualne