Nasze osiągnięcia


20170626_133644Dni Miasta Białegostoku w 2017 r. były dla nas niezwykle wyjątkowe. Zdobyliśmy Nagrodę Artystyczną Prezydenta Białegostoku za działania na rzecz upowszechnienia kultury, w tym powołanie do życia Centrum Aktywności Wielopokoleniowej na osiedlu Słoneczny Stok. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali z udziałem Prezydenta, z którego rąk nagrodę odebrała Prezes Oddziału Białostockiego Małgorzata Borowska.
Jest to dla nas ogromny zaszczyt, gdyż minął dopiero rok od rozpoczęcia działalności Centrum, w ramach którego realizowane są dwa programy: Pracownia Działań Kulturalnych oraz  Klub Aktywnego Seniora.  Udało nam się zorganizować liczne działania skierowane do różnych grup wiekowych: od najmłodszych do seniorów.  Od kwietnia do grudnia 2016 roku odbyło się w naszych progach 8 koncertów o różnorodnej tematyce; 5 wystaw; 6 Aktywnych Kawiarenek, czyli spotkań z ciekawymi ludźmi; 3 przedstawienia teatralne, 5 warsztatów rękodzieła; 6 warsztatów tematycznych dla całych rodzin oraz wydarzenie pn. „Dzień Tańca z KLANZĄ”.  Dziękujemy za docenienie naszych działań. Mamy nadzieję na możliwość realizacji równie udanych inicjatyw w przyszłości.


12 października 2018 r. zostały wręczone nagrody Rady Miasta Białystok “Kulturalne Gryfy” za rok 2017 przyznane przez Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki otrzymało wyróżnienie za całokształt działalności w kategorii Organizacja Pozarządowa.
Nagrody przyznawane są osobom i instytucjom za szczególne osiągnięcia dotyczące szeroko pojętej działalności kulturalnej na terenie Miasta Białystok.
Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się wśród tak wspaniałego grona i wdzięczni za docenienie naszych starań.

 

 

 


PSPiA KLANZA to MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM!
Wyróżnienie otrzymaliśmy za projekt Szkoła SuperBabci I SuperDziadka.