Kontakt

Biuro projektu:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
ul. Dąbrowskiego 24, 15-872 Białystok,
tel./fax 85 651 04 47
e-mail: bialystok.projekty@klanza.org.pl
http:// www.klanza.bialystok.pl

Beneficjent
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
ul. Dąbrowskiego 24, 15-872 Białystok

Miejsce realizacji

Zespół Szkół w Zawadach
ul. Kościuszki 2
16-075 Zawady