Realizowane zadania

Wsparcie realizowane w ramach projektu obejmuje realizację:

1. Zajęcia wyrównawczo-dydaktycznych

 • zajęcia logopedyczne indywidualne, Język angielski, Matematyka, zajęcia wyrównawcze dla uczniów „0”, warsztaty efektywnego uczenia  się

2. Zajęcia rozwijających uzdolnienia,

 • Język polski – (dziennikarskie),
 • Język angielski, Matematyka,
 • zajęcia rozwojowe, Chemia, Fizyka,
 • zajęcia rozwojowe,
 • Akademia „Dobrego Ekologa”,
 • „RUCH–NIEODŁĄCZNĄ CZĘŚCIĄ MYŚLENIA I UCZENIA SIĘ”,
 • AKADEMIA MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW,
 • zajęcia muzyczno-instrumentalne,
 • zajęcia twórcze,
 • Zajęcia sportowe: lekkoatletyk i gry zespołowe.

3. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, sprawdzianu 6-stoklasisty

 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego część matematyczno-przyrodnicza i z języka niemieckiego oraz zajęcia przygotowujące  do sprawdzianu po VI klasie  SP

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe: zajęcia grupowe i zajęcia indywidualne