HISTORIA ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGO PSPiA KLANZA

1997  r.- roczny kurs „Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy”

Styczeń 1998 r. – zawiązanie nieformalnego Koła  KLANZY w Białymstoku  przez grupę 7 absolwentów kursu

17 lutego 1998 r.  – powołanie Koła  KLANZY  w Białymstoku

Marzec 1998  r. – pierwsze  ogólnopolskie Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z udziałem członków Koła w Białymstoku

1999 r.  – utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej KLANZUŚ

2001  r. – powołanie Filii Centrum Szkoleniowego KLANZA w Białymstoku

2003 r.  – powstanie Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA

2004  r. –  realizacja projektów:  KLANZOWSKIE GRUPY MŁODZIEŻOWE i   SKARBNICA – AKTYWANA GRUPA PRACYJĄCA NA RZECZ OSÓB    STARSZYCH

2005  r. – stworzenie świetlicy dla młodzieży  OTWARTE DRZWI oraz klubu aktywizującego osoby niepełnosprawne TERAZ MY

2006  r. – powstanie Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, świetlicy KLANZOWISKO oraz udział w programie WOLONTARIAT STUDENCKI

2007  r. – realizacja projektu AKTYWANA SZKOŁA

2008 r.  – realizacja projektów: KLANZOWA AKADEMIA RODZICA, ANIMACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY KLANZY,  SPOTKANIA  Z KLANZĄ,  AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA

Lata 2008 – 2009 – realizacja projektu Z POLA DO PRZEDSZKOLA

Lata 2009 -2010 – realizacja projektu MOJE OSIEDLE

Lata 2010 – 2013 – realizacja projektu SZKOŁA SUPERBABCI i  SUPERDZIADKA

2011 – uruchomienie Bawialni Edukacyjnej KLANZY

Lata 2011-2012 – realizacja projektu TWÓRCZY NAUCZYCIEL – SKUTECZNY WYCHOWAWCA

2012 r.  – powstanie Centrum Szkoleniowego KLANZA w Białymstoku

Lata 2012 -2013 – realizacja projektu Równe  Szanse  oraz otwarcie  młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Dubiczach Cerkiewnych

Lata 2013 -2014 – realizacja projektu TWÓRCZY NAUCZYCIEL – SKUTECZNY WYCHOWAWCA  -II Edycja

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.