Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO

Placówka skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu Miasta Białystok w wieku 7-17 lat, pochodzących przede wszystkim z rodzin z problemem alkoholowym, z trudną sytuacją materialną, wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających przemocy, zmagających się z różnymi trudnościami w kontaktach interpersonalnych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

 

Dzieci i młodzież w ramach zajęć mogą korzystać z:

socjoterapii
reedukacji
zajęć profilaktycznych
zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy, arteterapii oraz Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
zajęć korekcyjno-edukacyjnych
zajęć z wykorzystaniem metod Treningu Zastępowania Agresji, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Pewności Siebie
zajęć rozwijających zainteresowania
organizacji czasu wolnego w okresie wolnym od szkoły

Rodzice/ opiekunowie prawni w ramach współpracy mogą korzystać z:

grupowych zajęć w ramach Akademii Rodzica
konsultacji indywidualnych z wychowawcami placówki
zajęć wspólnych z dziećmi
wsparcia w postaci pomocy żywnościowej i rzeczowej

Szanowni Państwo, informujemy, że w obecnej sytuacji zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne są zawieszone. Jednocześnie pracownicy SPWD KLANZOWISKO przechodzą na tryb pracy zdalnej. W związku z powyższym uruchamiamy bezpłatne dyżury telefoniczne podopiecznym KLANZOWISKA i KLUBU MŁODZIEŻOWEGO, ich rodzicom/ opiekunom prawnym oraz innym osobom z terenu Miasta Białystok potrzebującym konsultacji i wsparcia w tym trudnym dla wszystkich czasie.
Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżuru telefonicznego wraz z kontaktem do każdego specjalisty.

Dyspozycyjność telefoniczna pracowników w maju 2020


OFERTA     ZASADY      ZESPÓŁ     REALIZOWANE PROJEKTY
PROJEKT “RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”        KLUB MŁODZIEŻOWY        KONTAKT