Dajemy dzieciom siłę! – prawa dzieci w procedurach prawnych  to projekt realizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG, których operatorem w Polsce jest Fundacja im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Projekt realizuje Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z The Government Agency for Child Protection (Islandia), Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie, Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Homini” oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

Projekt skierowany jest do dzieci i adresuje problem ich uczestnictwa w procedurach prawnych. Jego celem jest zwiększenie u dzieci biorących udział w procesie karnym i cywilnym wiedzy nt. przysługujących im praw, przygotowanie ich do udziału w przesłuchaniu i wysłuchaniu oraz zagwarantowanie im przyjaznego wymiaru sprawiedliwości. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy realizacji prawa dzieci do bycia wysłuchanym (badania sądowe, ekspertyza prawna, wywiady) a następnie na bazie ustaleń badawczych, z zaangażowaniem dzieci (dyskusje grupowe)- opracowanie standardów, materiałów edukacyjnych, kampanii społecznych i organizację szkoleń. Zakłada także przygotowanie dzieci do składania zeznań w procesie karnym poprzez opracowanie, z udziałem dzieci, materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć, organizację spotkań i szkoleń dla profesjonalistów. Projekt angażuje profesjonalistów (seminaria, kampanie), partnerów krajowych (konsultacje, promocja, badania) i zagranicznych (seminarium, wizyta).

Wizyta studyjna w Islandii

W ramach projektu „Dajemy dzieciom siłę! – prawa dzieci w procedurach prawnych” realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG odbyła się wizyta studyjna do Islandii.

Przedstawicielki Fundacji Dzieci Niczyje, Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Grudziądzkiego Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Homini” oraz Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki uczestniczyły w wizycie studyjnej, podczas której zdobywali wiedzę na temat udziału dziecka w procedurze karnej, w szczególności w czynności przesłuchania. Wizyta odbyła się we współpracy z islandzkim partnerem projektu – Rządową Agencją Ochrony Dzieci.

W ramach wizyty uczestniczki wizyty odwiedziły Rządową Agencję Ochrony Dzieci, gdzie spotkały się z Dyrektorem Generalnym Agencji – Bragim Guðbrandsson. Podczas spotkania uczestniczki poznały działania Rządowej Agencji oraz zapoznały się z rozwiązaniami krajowymi w zakresie ochrony dzieci przez krzywdzeniem.

Centralnym punktem wizyty było odwiedzenie Barnahus – czyli Centrum Pomocy Dzieciom (Centrum Przesłuchań Dzieci). Centrum funkcjonuje w Rejkiaviku od 1998 r. Zostało stworzone w oparciu o amerykański model pomocy świadczonej dzieciom wykorzystywanym seksualnie (“Childrens Advocacy Center”).Jest to przyjazne dla dzieci, interdyscyplinarna placówka, gdzie różni profesjonaliści pracują na rzecz postępowania w sprawach o wykorzystywanie seksualne dzieci. Centrum działa na bazie współpracy między policją, prokuraturą, szpitalem uniwersyteckim i Rządową Agencją ds. Ochrony Dzieci. W Centrum przeszkoleni psychologowie, śledczy, personel medyczny tworzą zespół, który rozpoznaje naruszenia praw dziecka, dokumentuje je, podejmuje decyzje o wszczęciu postępowania w tej sprawie.

Ośrodek mieści się w budynku mieszkalnym zaadaptowany do pełnienia funkcji z  uwzględnieniem potrzeb dzieci. Znajdują się w nim 2 przyjazne pokoje przesłuchań, gabinet medyczny, dwie poczekalnie (dostosowane do dzieci młodszych i starszych), gabinet konferencyjny, który służy również, jako pokój obsługi, gabinet do terapii w tym terapii rodzinnej oraz indywidualne gabinety psychologiczne z wydzielonym miejscem do terapii indywidualnej. Budynek utrzymany jest w żywej i przyjaznej kolorystyce, a pokoje przesłuchań zaprojektowane są w sposób minimalizujący znaczną liczbę bodźców.

Na szczególną uwagę zasługuje organizacja Przyjaznych Pokojów Przesłuchań w Centrum Pomocy Dzieciom. W ośrodku znajdują się dwa takie pokoje, z których można korzystać równocześnie, jeżeli istnieje taka potrzeba. Pokoje są niewielkie i umeblowane w dwa fotele, stoliczek, a także system nagrywania – kamerę, mikrofon oraz słuchawki, przez które psycholog słyszy pytania, które zadaje sędzia. Pozostali uczestnicy przesłuchania (prokurator, adwokat dziecka, obrońca podejrzanego/oskarżonego, policjant i przedstawicie Służb Ochrony Dziecka) mogą zająć miejsce w pokoju konferencyjnym lub znajdują się w budynku Sądu w Reykjaviku, z którym ośrodek posiada bezpośrednie połączenie.

 2 Prezentacja systemu ochrony dzieci

4  Pokój medyczny

Islandzka_tablica_pomocna_w_przesluchiwaniu_dzieci

Irlandzka tablica pomocna w przesłuchiwaniu dzieci

7

 Pokój przesłuchań

3Pokój terapeutyczny

5

System ochrony dzieci

 

6

Spotkanie z Bragim Guðbrandsson

1Obszar działania Barnahus

 

Barnahus(1)Barnahus

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.