ASOS

Aktywna SuperBabcia-Aktywny SuperDziadek to projekt,  którego celem jest tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych poprzez  rozwijanie sieci Szkół Superbabci i Superdziadka wg modelowej koncepcji dr Zofii Zaorskiej za przykładzie  Szkół (Lublin, Białystok, Supraśl, Warszawa) we współpracy 4 realizatorów – Zarząd PSPiA KLANZA i 3 Oddziały KLANZY.

Cele szczegółowe:

 • wzrost aktywności społecznej i wolontarystycznej seniorów
 • wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu angażowania społecznego, pracy z grupą,  organizacji czasu wolnego, rozwoju                 i wychowywania dzieci.
 • poprawa samopoczucia i kondycji fizycznej,
 • aktywizacja kulturalna i rozwijanie zainteresowań,
 • wzrost integracji międzypokoleniowej poprzez wolontariat seniorski na rzecz dzieci i młodzieży i dorosłych
 • zwiększenie dostępu do kultury i aktywizacja kulturalna
 • Promocja różnorodnych form aktywności

Aktywni seniorzy:

 • dzielą się swoją mądrością i doświadczeniem,
 • przekazują dziedzictwo kulturowe następnym pokoleniom,
 • czerpią zadowolenie i satysfakcję z własnej aktywności

Działania:

 • Seminarium ,, Dodać życia do lat”
 • wizyty studyjne w szkołach SuperBabci i SuperDziadka
 • warsztaty edukacyjne
 • gimnastyka relaksacyjna i tańce integracyjne
 • wyjazd integracyjny
 • wyjścia kulturalne
 • zajęcia w Klubie SuperBabci i SuperDziadka (otwarte dla szerokiej społeczności)
 • wolontariat seniorski (spotkania z SuperBabcią i SuperDziadkiem)
 • Dzień Wolontariusza

Czas realizacji:

1.05.2014r. – 31.12.2014r.

plakat A3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.