Realizowane zadania

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • ZADANIE 1. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – JĘZYKOWE I KULTURALNE
 • ZADANIE 2. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
 • ZADANIE 3. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE SPORTOWE
 • ZADANIE 4. AKTYWNE FERIE
 • ZADANIE 5. DORADZTWO EDKACYJNO-ZAWODOWE.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kobylinie-Borzymach:

 • Indywidualne zajęcia logopedyczne
 • ,,Klub Miłośników Książek”
 • Chór
 • Koło teatralne
 • Język angielski – zajęcia wyrównawcze
 • Wprowadzenie do nauki j. rosyjskiego – kl.VI SP
 • Matematyka – zajęcia wyrównawcze – kl. V SP
 • Zajęcia z matematyki przygotowujące do sprawdzianu VI kl. – dla uczniów kl. VI SP i kl. V SP
 • Gry zespołowe z lekkoatletyką (piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów SP
 • „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się”.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjum w Kobylinie-Borzymach:

 • Język polski – zajęcia wyrównawcze
 • Koło dziennikarskie
 • Nauka gry na gitarze akustycznej
 • Język angielski – zajęcia rozwojowe i wyrównawcze
 • Język rosyjski – zajęcia rozwojowe i wyrównawcze
 • Matematyka – zajęcia rozwojowe i wyrównawcze
 • CHEMIA – EKSPERYMENTY I DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE
 • KOŁO NAUKOWE FIZYKÓW – „MŁODZI ODKRYWCY”
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów kl. III GIM (język polski, matematyka, część matematyczno-przyrodnicza)
 • Gry zespołowe z lekkoatletyką (piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka)
 • AEROBIK + AQUA
 • „Akademia Młodzieżowych Liderów”
 • Zajęcia z wolontariatu
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe (grupowe i indywidualne).

Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się na terenie Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach we wrześniu 2014 r. oraz styczniu 2015r. (dotyczy zajęć w ramach zadania Aktywne Ferie).