REALIZOWANE PROJEKTY

Działania finansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku: 

W ramach działalności placówki realizowane są 2 projekty :

Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO
dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat.

Placówka skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu Miasta Białystok w wieku 7-17 lat, pochodzących przede wszystkim z rodzin z problemem alkoholowym, z trudną sytuacją materialną, wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających przemocy, zmagających się z różnymi trudnościami w kontaktach interpersonalnych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

 


OFERTA
ZASADY
ZESPÓŁ
REALIZOWANE PROJEKTY
PROJEKT “RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”
KLUB MŁODZIEŻOWY
KONTAKT