Działania finansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku: 

W ramach działalności placówki realizowane są 2 projekty :

  1. Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO
    dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat.

Placówka skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu Miasta Białystok w wieku 7-17 lat, pochodzących przede wszystkim z rodzin z problemem alkoholowym, z trudną sytuacją materialną, wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających przemocy, zmagających się z różnymi trudnościami w kontaktach interpersonalnych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

  1. „Rodzina w remoncie” – kontynuacja programu wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej będących pod opieką specjalistycznej placówki wsparcia dziennego KLANZOWISKO Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddz. Białostocki.

Projekt zakłada czynne włączanie się rodzin z trudną sytuacją losową m.in. wielodzietne, dotknięte różnymi kryzysami-głównie przemocą oraz uzależnieniem, bezrobociem w prace na rzecz stowarzyszenia (pomoc w szukaniu sponsorów, dyżury w sprzątaniu pomieszczeń placówki, drobne prace remontowe itp.). W zamian placówka wspiera zaangażowane osoby poprzez udzielenie im pomocy żywnościowej i rzeczowej (zakup paczek świątecznych na Wielkanoc i Boże Narodzenie, organizację spotkań świątecznych).

 


OFERTA     ZASADY      ZESPÓŁ     REALIZOWANE PROJEKTY
PROJEKT “RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”        KLUB MŁODZIEŻOWY        KONTAKT