Regulamin

 1. Wystawy na Sali Wystaw organizowane są przez Stowarzyszenie KLANZA z siedzibą przy ul. Witosa 15B w Białymstoku (zwane dalej Stowarzyszeniem).
 2. Wstęp na wystawę jest wolny w porach otwarcia Sali Wystaw.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są na stronie internetowej http://klanza.bialystok.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia KLANZA.
 4. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników wystawy, należy zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty zamieszczone na gablotach.
 5. Zabronione jest:
  • Dotykanie eksponatów do tego nieprzeznaczonych,
  • Zabieranie eksponatów.
  • Uzyskiwanie dostępu do eksponatów fizycznie oddzielonych od gości (np. umieszczonych w oszklonych gablotach) lub prowadzenie prób jego uzyskania.
 6. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń.
 7. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom wystawy.
 8. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Zwiedzającym znajdującym się na terenie wystawy zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających i wyposażenia wystawy
 10. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe, zdrowotne i straty materialne itp.
 11. Na terenie wystawy obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia.
 12. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Sali Wystaw.
 13. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą korzystać z Wystawy wyłącznie pod opieką dorosłych.
 14. Prosimy o korzystanie z Wystawy w kulturalny sposób, mając na uwadze potrzeby także innych gości.
 15. Zabroniony jest wstęp na Wystawę w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem innych środków odurzających.
 16. Goście zobowiązani są do opuszczenia Wystawy przed jej zamknięciem.
 17. W Sali Wystaw dozwolone jest używanie aparatów fotograficznych i kamer oraz publikowanie wykonanych z ich pomocą materiałów. Opublikowane materiały muszą zawierać informację o miejscu rejestracji lub posiadać odpowiedni podpis.
 18. Wszelkie uwagi, propozycje lub zastrzeżenia do funkcjonowania Wystawy, należy zgłaszać osobiście przedstawicielom Wystawy w miejscu jej funkcjonowania, pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia lub e-mailowo.
 19. Obsługa może wyprosić z wystawy, osoby które nieprzestrzeganą regulaminu.

AKTUALNA WYSTAWA   FORMULARZ ZGŁOSZENIA  STRONA GŁÓWNA