Realizowane zadania

Wsparcie realizowane w ramach projektu obejmuje realizację:

 1. Zajęć rozwijających kompetencje kluczowe:
  • Język polski – zajęcia rozwojowe i wyrównawcze
  • Język angielski – zajęcia rozwojowe (cykl 6 zajęć weekendowych)
  • Język angielski – zajęcia wyrównawcze „Angielski z komputerem”
  • Warsztaty rozwoju logicznego myślenia
  • Matematyka – zajęcia wyrównawcze
  • Akademia naukowca
  • Zajęcia taneczne
  • Zajęcia wokalno-umuzykalniające
  • Warsztaty kreatywności
  • Warsztaty efektywnego uczenia się
  • Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia
 2. Zajęć specjalistycznych:
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • Zajęcia terapeutyczne „Jestem kucharzem, malarzem, czyli przedszkolaki bawią się i uczą”
  • Zajęcia socjoterapeutyczne
  • Zajęcia integrujące „Tajemnicza noc w szkole”