Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące

Pragniemy poinformować, iż Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki przystąpiło do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące” realizowanego przez Gminę Tarnowo Podgórne – jednostkę samorządu terytorialnego.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 VIII 2018 do 31 V 2020 r. .na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania, w obszarach decydujących o jakości życia, 70 ( 65 K) osób niesamodzielnych z terenu gminy Tarnowo Podgórne oraz gmin ościennych (powiat poznański, woj. wielkopolskie), dzięki ułatwieniu dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora (30 miejsc), specjalistycznych usług opiekuńczych (usługi rehabilitacyjne) – dla 40 osób oraz wdrożeniu systemu teleopieki, którym objętych zostanie 30 osób oraz zapewnieniu wsparcia dla 10 opiekunów faktycznych ww. osób niesamodzielnych.

Całkowita wartość projektu: 504 850,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  479 607,50 zł