Archiwum kategorii: Bez kategorii

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki zaprasza na 40 godzinne warsztaty

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki zaprasza na 40 godzinne warsztaty w ramach II edycji projektu „Twórczy nauczyciel – skuteczny wychowawca II” realizowane przez Centrum Szkoleniowego KLANZA w Białymstoku – niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i realizacji Projektu dostępne są w Biurze Projektu ul. Dąbrowskiego 24, 15-872 Białystok od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, tel./fax 85 651-04-47, kom 795 154 129, e-mail: bialystok.projekty@klanza.org.pl.

Projekt  „Twórczy Nauczyciel Skuteczny Wychowawca II” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki