Dokumenty rekrutacyjne

(dostępne w załączeniu)

Uprzejmie prosimy o wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych kolorem niebieskim.

Lista zgłaszanych nauczycieli powinna być wypełniona drukowanymi literami w przypadku podwójnego imienia proszę również o wpisywanie (jeżeli dotyczy).

Ostateczną listę uczestników warsztatów prosimy o przesłanie w wersji elektronicznej w pliku word na e-mail bialystok.projekty@klanza.org.pl