Kontakt

Biuro Projektu:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
Oddział Białostocki

ul. Dąbrowskiego 24,
15-872 Białystok

tel./fax 85 651-04-47, kom 795 154 129
e-mail: bialystok.projekty@klanza.org.pl