O projekcie

Projekt „Twórczy nauczyciel – skuteczny wychowawca II” jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w ramach Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany od dnia 01.08.2013 r. do dnia 30.06.2015 r. na terenie województwa podlaskiego.


Celem głównym projektu jest podwyższenie kwalifikacji  zgodnie z regionalną polityką edukacyjną 526 nauczycielek i 59 nauczycieli z województwa podlaskiego.

Projekt obejmuje organizację 44 warsztatów w wymiarze 40 godzin dla każdej grupy- łącznie 1760 godzin zajęć warsztatowych.

Czas warsztatów – 5 dni x 8 godz. na przestrzeni nie więcej niż 6 miesięcy ustalany indywidulanie z placówką (ze szkołą/przedszkolem).

Każda placówka indywidualnie w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby nauczycieli dobiera tematykę szkoleń w ramach dwóch obszarów tematycznych:

  1. Obszar tematyczny – Efektywne uczenie się i nauczanie

  2. Obszar tematyczny – Wychowanie i profilaktyka społeczna w szkole

Szczegółowa tematyka i  opis warsztatów znajduje się w zakładce: tematyka warsztatów.