Kontakt

Biuro projektu:
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
ul. Dąbrowskiego 24, 15-872 Białystok,
tel./fax 85 651 04 47,
e-mail: bialystok.projekty@klanza.org.pl
http:// www.klanza.bialystok.pl

Beneficjent:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
ul. Dąbrowskiego 24, 15-872 Białystok

Miejsce realizacji:

Zespół Szkół w Brańsku
ul. Armii Krajowej 7
Brańsk 17-120