Wprowadzenie do pedagogiki cyrku – warsztaty w Białymstoku

Centrum Szkoleniowe KLANZA serdecznie zaprasza na warsztaty “Od piłeczki do sceny, czyli jak dogonić własny sukces – wprowadzenie do pedagogiki cyrku”, które odbędą się 23 lutego 2019

Adresaci: nauczyciele starszych grup przedszkolnych, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy i animatorzy czasu wolnego, osoby pracujące z różnymi grupami wiekowymi, studenci, osoby poszukujące aktywnych – ruchowych metod pracy z grupami.

🎪🤹‍♀️Warsztaty mają na celu pobudzanie kreatywności i pobudzanie umiejętności poznawczych, społecznych, intelektualnych i emocjonalnych poprzez wykorzystanie elementów sztuki cyrkowej, która jest tu proponowana jako skuteczna metoda podnoszenia wielorakich sprawności i zdolności. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, wytrwałości, systematyczności oraz zarządzania motywacją wewnętrzną. W programie nauka, ćwiczenie i doskonalenie: żonglerki, ekwilibrystyki, działań grupowych i parateatralnych.

🤡👑🏅Korzyści dla uczestnika: Poznanie nowatorskiej metody – skutecznie wspomagającej działania wychowawcze, profilaktyczne oraz terapii zaburzeń zachowania przydatnych np. w socjoterapii, jak i alternatywnej metody spędzania czasu wolnego, nabycie umiejętności podstawowych sztuczek cyrkowych, zdobycie ciekawych i skutecznych sposobów wzmacnianie wiary we własne siły, rozwoju wytrwałości, koncentracji uwagi i pracy zespołowej, poznanie zestawu metod pedagogiki cyrku do zastosowania podczas spotkań osób w różnym wieku. Poznane metody wspomagają proces uczenia.

✍️Szczegóły i zapisy: http://klanza.bialystok.pl/centrumszko…/warsztaty-bialystok/

Dodaj komentarz