Zdrowo, aktywnie, międzypokoleniowo, czyli sąsiedzkie spotkania na Słonecznym Stoku.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do uczestnictwa w projekcie “Zdrowo, aktywnie, międzypokoleniowo, czyli sąsiedzkie spotkania na Słonecznym Stoku”. Projekt ma na celu integrację lokalnego środowiska osiedla Słoneczny Stok oraz wzmacnianie lokalnych więzi międzypokoleniowych. Ma służyć nawiązaniu nowych znajomości oraz poznaniu mieszkańców osiedla z innych grup wiekowych.
Działanie te służą zainteresowaniu różnych pokoleń możliwością wspólnego wypoczynku poprzez działania alternatywne, pokazanie nowych, ciekawych form spędzania czasu wolnego w postaci gry osiedlowej oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wraz z międzypokoleniową wymianą, z tym związanych doświadczeń.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Regrantingowego “Aktywni Sąsiedzi” dofinansowanego ze środków z budżetu Miasta Białegostoku. Informacje 570 137 200.

Dodaj komentarz