Realizowane zadania

Wsparcie realizowane w ramach projektu obejmuje realizację:

 1. Dodatkowych zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej

 • Język polski – zajęcia rozwojowe
 • Język angielski – zajęcia rozwojowe i wyrównawcze
 • Matematyka – zajęcia wyrównawcze, rozwojowe i przygotowujące do sprawdzianu 6-klasisty
 • Przyroda – zajęcia rozwojowe
 • Informatyka – rozwojowe
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia muzyczno-plastyczne
 • Warsztaty efektywnego uczenia się
 1. Dodatkowych zajęć dla uczniów Gimnazjum

 • Język angielski – zajęcia rozwojowe i wyrównawcze
 • Język niemiecki – zajęcia rozwojowe i wyrównawcze
 • Matematyka- zajęcia wyrównawcze, rozwojowe i przygotowujące do egzaminu gimnazjalisty
 • Fizyka – zajęcia rozwojowe i wyrównawcze
 • Biologia – zajęcia rozwojowe i wyrównawcze
 • Chemia – zajęcia rozwojowe i wyrównawcze
 • Geografia – zajęcia rozwojowe
 • Informatyka – zajęcia rozwojowe
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia muzyczno-plastyczne
 • Warsztaty efektywnego uczenia się
 • Szkolny wolontariat – „… my dla świata”
 1. Specjalistycznych zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 • Terapia Pedagogiczna
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne
 1. Programu profilaktycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 2. Doradztwa zawodowego