Półkolonie

Półkolonie 2022

W roku 2022 półkolonie podczas ferii zimowych nie będą organizowane.

Spotkamy się na półkoloniach letnich.

 

SZANOWNI PAŃSTWO!
Stowarzyszenie KLANZA jest organizatorem wypoczynku letniego i zimowego na terenie naszej placówki przy ul. Witosa. Każdy turnus to niesamowita przygoda!  Uczestnikom proponujemy gry i zabawy tematyczne oraz warsztaty rozwijające zainteresowania.

W ramach opłaty zapewniamy:

– opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 7:0-16:30
– ciekawe zajęcia rozwijające zainteresowania,
– materiały do zajęć,
– II śniadanie,
– obiad dwudaniowy,
– herbata, woda,
– przejazdy komunikacją miejską,
– bilety wstępu,
– ubezpieczenie NNW.                                                               

Rodzeństwo lub drugi turnus – 10% zniżki

Półkolonie zgłoszone do Kuratorium Oświaty

tel. 570 137 200
e-mail: marketing@klanza.bialystok.pl

Karta kwalifikacyjna do pobrania

Formularz zgłoszenia na Półkolonie Letnie 2021

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSPiA KLANZA Oddział Białostocki (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: bialystok@klanza.org.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie procesu rekrutacji, udziału w warsztatach i po jego zakończeniu oraz w celach statystycznych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie wiązało się z brakiem możliwości skorzystania z oferty Administratora. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przetwarzanie odbywa się w związku z: -udziałem w półkoloniach zimowych (w tym: z procesem rekrutacyjnym oraz rozliczeniami), , -przesyłaniem informacji o działaniach Administratora, -rozpowszechnianiem wizerunku w mediach społecznościowych i na stronach internetowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *