Kontakt

Biuro projektu:
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
ul. Dąbrowskiego 24, 15-872 Białystok
tel. 85 651 04 47
e-mail: pads.klanza@gmail.com