Studium Pedagogiki Zabawy

Studium Pedagogiki Zabawy

klanusZapraszamy na Studium Pedagogiki Zabawy osoby,  które chcieliby pogłębić wiedzę na temat pedagogiki zabawy.  Celem 60 – godzinnego cyklu warsztatów jest wyposażenie uczestników w umiejętności i wiedzę z zakresu pracy z grupą, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności stosowania metody KLANZY.

 

Warunki uczestnictwa  w Studium Pedagogiki Zabawygryl 2

Kto może być przyjęty na Studium?

Osoby powyżej 18 roku życia  zainteresowane poznaniem aktywnych metod pracy z grupą,  które przejdą  rozmowę kwalifikującą.

 

dzntancaCo daje ukończenie Studium?

Praktyczne poznanie metod  aktywizujących opartych  o Metodę KLANZY

Możliwość ubiegania się o członkostwo  w KLANZIE

Możliwość zdobywania praktyki w pracy animacyjnej

Możliwość ubiegania się o przyjecie do Szkoły Animatora KLANZY

 

Miejsce  prowadzenia warsztatów

cyrkSiedziba KLANZY – ul. Witosa 15B lok. 12 Białystok

Koszt całego 60- godzinnego cyklu warsztatowego: 250zł

Wpłatę  należy przelać na konto  90 1020 1332 0000 1302 0242 7599

jednorazowo po zakwalifikowaniu się przed rozpoczęciem Studium.

  System organizacji warsztatów

Spotkania 1 raz w tygodniu zgodnie z terminarzem spotkań w  godz. 16.30 – 20.30

12 spotkań  x 5 godzin  – łącznie 60 godzin.

Studium Pedagogiki Zabawy ruszy po zebraniu się grupy.

Dzień tygodnia w którym będą odbywać się spotkania zostanie ustalony wspólnie z uczestnikami.

W ramach Studium każdy uczestnik jest zobowiązany do zaprojektowania i przeprowadzenia min. 3h  działań animacyjnych,  przygotowania  prezentacji na warsztatach podsumowujących oraz odbycie praktyk animacyjnych w ilości 20 h realizowanych w ramach działań KLANZY

urodzinyUprawnienia po zakończeniu cyklu warsztatowego 

Po ukończeniu Studium i  zaliczeniu indywidualnych działań animacyjnych  oraz odbyciu praktyk, uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia Studium Pedagogiki Zabawy, które uprawnia do ubiegania się o członkostwo w Stowarzyszeniu, a w dalszej przyszłości możliwość ubiegania się o tytuł animatora lub trenera zgodnie z Systemem Certyfikacji  PSPiA KLANZY.

Zgłoszenia na Studium:

Osoby zainteresowane udziałem w Studium powinny wypełnić formularz elektroniczny dostępny poniżej.

 

Ilość miejsc ograniczona!!!

Szczegółowe  informacje na temat Studium w biurze KLANZY ul. Witosa 15B,  tel. 85 65 10 447

Program Studium Pedagogiki Zabawy

L.P.

Temat

1.

Metody integracji grupy – Poznajmy się w zabawie – Metody wstępne , na poznanie imion

Zabawa w Ćwierćland

2.

Tańce dla grupy Jak prowadzić ciekawe urodziny / Aktywne urodziny z KLANZĄ + zabawy z chustą

3.

Wykorzystanie plastyki w pracy z grupą – Zabawy plastyczne

4.

Tańce , pląsy , zabawy muzyczne i ruchowe

5.

Zabawy fabularyzowane – Zabawa w cyrk

6.

Animacje teatralne

7.

Tańce  integracyjne

8.

Impreza na hasło – tworzenie scenariuszy imprez.  Zabawy z małymi dziećmi

9

KLANZOBUS  – czyli mobilna animacja

10.

Zabawy z małymi dziećmi

11.

Metoda KLANZY  w teorii i w praktyce / oraz informacja zwrotna

12.

Warsztaty podsumowujące – prezentacje  uczestników –  Zaliczenie


Zgłoszenie na Studium Pedagogiki Zabawy

  • Pełny adres zamieszkania
    Po poprawnym wypełnieniu formularza i wciśnięciu "Wyślij zgłoszenie" na dole strony pojawi się komunikat o wysłaniu maila potwierdzającego zgłoszenie