Dla mediów

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych

rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.

Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający

aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.

Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

KLANZA – to stowarzyszenie, które działa w 17-tu miastach w Polsce

• prowadzi działalność w zakresie doskonalenia nauczycieli i pedagogów,

• organizuje i prowadzi działania animacyjne dla małych i dużych grup dzieci,

młodzieży i dorosłych,

• organizuje konferencje, spotkania i targi metodyczne,

• realizuje projekty adresowane do różnych grup zawodowych, także poza granicami

kraju,

• prowadzi programy z zakresu profilaktyki społecznej, wyrównywania szans

edukacyjnych i socjoterapii,

• proponuje atrakcyjną ofertę dla wolontariuszy,

• realizuje własny plan wydawniczy.

Od 2000 roku działa Centrum Szkoleniowe KLANZA – niepubliczna placówka doskonalenia

nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

W ofercie KLANZY jest ok. 110 autorskich programów szkoleniowych. Zajęcia prowadzi

104 trenerów i 61 animatorów. Posiadamy własny system kształcenia trenerów i zespół

superwizorów wspomagających proces rozwoju organizacji. Wyróżnia nas specyficzna i

oryginalna metoda KLANZY, stosujemy inne atrakcyjne metody kształcenia np. pedagogikę

zabawy i pedagogikę cyrku.

W 2004 roku osiągnięcia KLANZY zostały nagrodzone prestiżowym wyróżnieniem Pro

Publico Bono.