ZESPÓŁ

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO

Anna Szczepańczyk
Kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO, koordynator merytoryczny. Pedagog, socjoterapeuta, trener Treningu Zastępowania Agresji. Ukończone szkolenia: “Komunikowanie się bez przemocy”, kurs przygotowujący do programu korekcyjnego dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi “TUKAN”, “Jak rozumieć rodziców i współpracować z nimi”, całościowy kurs przygotowujący do pracy metodą krakowską.

Anna Cimochowska
Pedagog, arteterapeuta, interwen kryzysowy. Certyfikowany animator Polskiego Stowarzyszenia Pegagogów i Animatorów KLANZA.  Uczestniczyła w kursach doszkalających m.in.: Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach st. I, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie st. I,  Treningu Zastępowania Agresji, Treningu Pewności Siebie, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne st. I, Przygotowanie małoletnich świadków ich rodziców/opiekunów do przesłuchania w procedurach karnych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat z rodzin dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym, z trudnościami emocjonalnymi oraz trudnościami w relacjach rówieśniczych. W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO pełni rolę wychowawcy i arteterapeuty..

Agnieszka Dubieniecka
Pedagog, socjoterapeuta. Uczestniczyła w kursach doszkalających m.in.:Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie st.I, Treningu Zastępowania Agresji, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne st. I, Przygotowanie małoletnich świadków ich rodziców/opiekunów do przesłuchania w procedurach karnych. Ukończyła szkolenie ” Dialog Motywujący”. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat z rodzin dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym, z trudnościami emocjonalnymi oraz trudnościami w relacjach rówieśniczych. W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO pełni rolę wychowawcy i socjoterapeuty.

Joanna Krzywicka
Pracownik socjalny, ukończone studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Uczestniczyła w szkoleniach: Warsztaty Dialogu motywującego, Szkolenie urozmaicające edukację artystyczną, Zrozumieć dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera, Mediacje rówieśnicze- sposób na konflikty, ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku.

 

OFERTA
ZASADY
ZESPÓŁ
REALIZOWANE PROJEKTY
PROJEKT “RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”
KLUB MŁODZIEŻOWY
KONTAKT