Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO

Justyna Bacławska – kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO, koordynator merytoryczny, pedagog, certyfikowany specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym

Anna Cimochowska – pedagog, arteterapeuta. Certyfikowany animator Polskiego Stowarzyszenia Pegagogów i Animatorów KLANZA.  Uczestniczyła w kursach doszkalających m.in.:Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie st.I,  Treningu Zastępowania Agresji, Przygotowanie małoletnich świadków ich rodziców/opiekunów do przesłuchania w procedurach karnych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat z rodzin dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym, z trudnościami emocjonalnymi oraz trudnościami w relacjach rówieśniczych. W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO pełni rolę wychowawcy i arteterapeuty.

Agnieszka Dubieniecka – pedagog, socjoterapeuta. Uczestniczyła w kursach doszkalających m.in.:Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie st.I, Treningu Zastępowania Agresji, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne st. I, Przygotowanie małoletnich świadków ich rodziców/opiekunów do przesłuchania w procedurach karnych. Ukończyła szkolenie ” Dialog Motywujący”. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat z rodzin dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym, z trudnościami emocjonalnymi oraz trudnościami w relacjach rówieśniczych. W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO pełni rolę wychowawcy i socjoterapeuty.

Kamil Koszałkowski -pedagog, ukończył Studia Podyplomowe z zakresu resocjalizacji, profilaktyk uzależnień, trener Treningu Zastępowania Agresji, edukator rodzinny Programu Wzmacniania Rodziny, ukończył szkolenie: „Dialog motywujący” „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży”. W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO zajmuje się pracą indywidualną i grupową z dziećmi i młodzieżą oraz konsultacjami rodzicielskimi.


OFERTA     ZASADY      ZESPÓŁ     REALIZOWANE PROJEKTY    
PROJEKT “RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”        KLUB MŁODZIEŻOWY        KONTAKT