SCENOGRAFIA – Ewa Agnieszka Zemło

Ewa Agnieszka Zemło – absolwentka Liceum Plastycznego w Supraślu i Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Autorka scenografii spektakli teatralnych realizowanych w Polsce i za granicą. Autorka wystaw malarstwa i instalacji. Realizator wielu warsztatów artystycznych. Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego.

Nagroda za inscenizację spektaklu  Teatru Pleciuga „Dramat niemożliwy”  na XVI Festiwalu Teatru w Walizce – Łomża 2003

Warsztaty scenograficzne:

  • zaznajomienie i omówienie pracy scenografa
  • proces projektowania scenografii
  • budowanie krótkich wypowiedzi artystycznych z wykorzystaniem scenariusza oraz świadomy dobór materiałów scenograficznych,
  • budowanie krótkich wypowiedzi artystycznych z wykorzystaniem przedmiotu

POWRÓT