TEATR CIENI – Magdalena Kiszko-Dojlidko

Prowadzący: dr Magdalena Kiszko-Dojlidko – aktorka, wykładowca w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, pracowała w Teatrze Wierszalin, Teatrze im. H. Ch. Anndersena w Lublinie, Teatrze Guliwer w Warszawie; współpracowała m.in. z Teatrem Baj Pomorski w Toruniu, Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie, Teatrem Banialuka w Bielsko- Białej, Teatrem Dramatycznym w Białymstoku; założycielka Stowarzyszenia Teatr Okno,  jurorka w wielu konkursach recytatorskich i teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, instruktor warsztatów artystycznych dla wszystkich grup wiekowych, w tym warsztatów międzypokoleniowych oraz dla osób niepełnosprawnych i ze środowisk defaworyzowanych;.

Idea: Cień poprzez swą tajemniczość, umowność i ulotność stanowił na przestrzeni wieków inspirację do działań w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności zarówno naukowej jak i artystycznej. Z tych twórczych inspiracji cieniem wywodzi się teatr cieni i nierozerwalnie związana z nim sztuka obrazowania. Na przestrzeni wieków oba nurty artystyczne  ulegały nieustannym przeobrażeniom wykształcając różnorodność środków wyrazu i bogaty potencjał realizacyjny. Przemiany te przyczyniły się do narodzin nowych dziedzin sztuki tj. fotografia a następnie kinematografia. Warsztat „Teatr cieni” przybliży uczestnikom genezę oraz możliwości ekspresji teatru cieni

 

Harmonogram warsztatów

Warsztat zostanie podzielony na dwie części teoretyczną i praktyczną

I część teoretyczna – wykład

W treści wykładu zostaną zawarte informacje dotyczące: formowania się teatru cieni na świecie, różnorodności technik i form cieniowych, funkcji cienia w wierzeniach i rytuałach, wpływu sztuki obrazowania i teatru cieni na rozwój kinematografii oraz powiązań teatru cieni z innymi dziedzinami nauki i sztuki.

II część praktyczna

Uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej nabędą także umiejętności praktyczne z zakresu możliwości ekspresji tradycyjnego i współczesnego teatru cieni. Nauczą się projektować, wykonywać i ożywiać formy cieniowe, poznają zasady budowy i użycia lamp oraz ekranów cieniowych. W trakcie całego procesu twórczego stworzy się przestrzeń do dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Możliwy zakres działań części praktycznej uzależniony od warunków technicznych

Działanie I – cień naturalny

Dzięki odpowiednio ustawionym reflektorom imitującym świtało słoneczne  wykonana zostanie seria ćwiczeń solowych i dwójkowych z cieniem osobistym projektowanym na podłodze

Działanie II – ekran wielkoformatowy

– ćwiczenia solowe i grupowe na ekranie wielkoformatowym

– zapoznanie się z różnymi możliwościami lamp i ekranów cieniowych

– przygotowanie mini zdarzeń scenicznych z użyciem dużych form cieniowych

Działanie III –  tradycyjny ekran cieniowy

– zapoznanie się z możliwościami ekspresji klasycznego teatru cieni.

– stworzenie autorskich scenariuszy obrazkowych

– zaprojektowanie i i poznanie budowy klasycznych form cieniowych

– przygotowanie krótkich etiud z użyciem w lalek

POWRÓT